Dutch Word: eindelijk
English Meaning: finally
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

Mijn website is eindelijk online.
My web site is finally online.
[Show Details]
Ik heb eindelijk geleerd het nooit oneens te zijn met mijn vrouw.
I've finally learnt never to disagree with my wife.
[Show Details]
Ik vind het zo spannend! We gaan eindelijk skiën!
I'm so excited! Finally we go skiing!
[Show Details]
Ze was over de veertig toen ze eindelijk echte liefde vond.
She was over forty when she finally found true love.
[Show Details]

LearnWithOliver.com

Established in 2002 we've set up 21 language combinations with a total of over 150,000 flashcards and 40,000 example sentences!

Watch a short Intro by a real user!

Click here to Sign Up!