Dutch Word: de deur
Plural: deuren
English Meaning: door, gate (noun)
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

Er was een doorgang achter de geheime deur.
There was a passageway behind the secret door.
[Show Details]
Kom binnen, de deur is open!
Come on in, the door is open!
[Show Details]
De deur is open.
The door is open.
[Show Details]
Sluit de deur alstublieft.
Close the door please.
[Show Details]
Wil je de deur open doen?
Please open the door.
[Show Details]
Heb je de deur op slot gedaan?
Did you lock the door?
[Show Details]