Dutch Word: echt
English Meaning: authentic, genuine, real
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

Echt waar?
Are you serious?
[Show Details]
Tom is echt knap en hij heeft ook gevoel voor humor.
Tom is really handsome, and he also has a sense of humour.
[Show Details]
Het is echt verbazingwekkend welke soorten schepsels er in de dierenwereld bestaan.
It is really astonishing what kind of creatures exist in the animal world.
[Show Details]
Zij uit nooit echt haar boosheid.
She never really expresses her anger.
[Show Details]
Die televisiereclames zijn soms echt heel vervelend.
The adverts on television are really annoying sometimes.
[Show Details]
Ik kon het niet geloven, maar hij vertelde echt de waarheid.
I couldn't believe it, but he actually told the truth.
[Show Details]
Ga je me echt een kaartje sturen? Ja natuurlijk!
Are you really going to write me a postcard? Yes, of course!
[Show Details]