Dutch Word: de mening
Plural: meningen
English Meaning: opinion
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

Iedereen heeft recht op een eigen mening.
Everyone is entitled to their own opinion.
[Show Details]
Ik heb respect voor je mening, maar ik denk dat je het mis hebt.
I value your opinion, but I think you are wrong.
[Show Details]
Ik ben niet geïnteresseerd in zijn mening.
I'm not interested in his opinion.
[Show Details]
Naar mijn mening is een militaire parade een vulgair vertoon van macht.
In my view a military parade is a vulgar display of power.
[Show Details]