Dutch Word: het hoofd
Plural: hoofden
English Meaning: 1. head (of the human body) 2. head (of a department)

Example Sentences:

Zij geeft toe dat de roem haar naar het hoofd is gestegen.
She admits fame has gone to her head.
[Show Details]
Au! Ik heb mijn hoofd gestoten.
Ouch! I've hit my head.
[Show Details]
Pas op je hoofd als je het huis binnengaat.
Watch your head when you enter the house.
[Show Details]
Hij schudt met zijn hoofd.
He shakes his head.
[Show Details]
Denk om je hoofd als je het huis binnen gaat!
Watch your head when you enter the house!
[Show Details]

Learn Dutch and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook/Google with one click:

    Log in with Google

Watch a short Intro by a real user!