Dutch Word: aanbieden
English Meaning: to offer

Word Forms: aan, aanbieden, aanbiedend, aanbiedt, aangeboden, bied, bieden, biedt, boden, bood, excuses aan bieden, excuses bieden, excuus aanbieden, excuus bieden

Example Sentences:

Ik zou hem mijn excuus moeten aanbieden.
I should offer him my apologies.
[Show Details]
Hij bood niet eens zijn verontschuldiging aan.
He didn't even apologise.
[Show Details]
De baan werd hem zonder sollicitatiegesprek aangeboden.
He was offered the job without an interview.
[Show Details]
Je moet je excuses aanbieden!
You've got to apologise!
[Show Details]
Hij bood zijn stoel aan de oude vrouw aan.
He offered his seat to the old lady.
[Show Details]
Dit is de laagste prijs die ik kan aanbieden.
This is the lowest price I can offer.
[Show Details]

Related Words:

aan

1. to 2. on

[Show Details]
bieden

1. to offer 2. to bid

Here: to offer

[Show Details]


Learn Dutch and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook/Google with one click:

    Log in with Google

Watch a short Intro by a real user!