Dutch Word: klok
Plural: klokken
English Meaning: clock

Example Sentences:

Vergeet niet om je klok een uur vooruit te zetten.
Don't forget to set your clock ahead by an hour.
[Show Details]