Dutch Word: de vlucht
Plural: vluchten
English Meaning: 1. flight (airplane) 2. escape
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

Ik zou graag een ticket willen kopen voor de eerstvolgende vlucht naar München.
I would like to buy a ticket for the next flight to Munich.
[Show Details]
Hij was meer dan dertig jaar op de vlucht.
He was on the run for more than 30 years.
[Show Details]
De vlucht was een uur te laat.
The flight was delayed one hour.
[Show Details]
Wat is het toegestane gewicht bagage op mijn vlucht?
What is the baggage allowance on my flight?
[Show Details]
De staking zal de vluchten naar Spanje ontwrichten.
The strike will disrupt flights to Spain.
[Show Details]