Dutch Word: vijftig
English Meaning: fifty, 50

Word Forms: 50

Example Sentences:

Omdat het aantal bestellingen terugliep, heeft het bedrijf 50% van zijn werknemers met onmiddellijke ingang ontslagen.
Since orders declined, the company has fired 50% of the work force without notice.
[Show Details]
Hij wordt binnenkort vijftig jaar oud.
He'll be fifty years old soon.
[Show Details]
Vijftig procent van de treinen is getroffen door de staking.
Fifty percent of the trains are affected by the strike.
[Show Details]
Michael Jackson stierf toen hij vijftig was.
Michael Jackson died at the age of fifty.
[Show Details]
Als alle insecten van de aarde zouden verdwijnen, dan zou alle leven op aarde binnen vijftig jaar voorbij zijn.
If all the insects were to disappear from the Earth, within fifty years all life on Earth would end.
[Show Details]
De vraag naar natuurlijke grondstoffen heeft zich in de laatste 50 jaar verdubbeld.
The demands on natural resources have doubled in the past 50 years.
[Show Details]
Meer dan 50 miljoen mensen kwamen om in de Tweede Wereldoorlog.
More than 50 million people died in the Second World War.
[Show Details]

Related Words:

vijf

five, 5

[Show Details]


Learn Dutch and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook/Google with one click:

    Log in with Google

Watch a short Intro by a real user!