Dutch Word: voorstellen
English Meaning: 1. to imagine 2. to introduce 3. to suggest
Listen to Word:

Play Sound

Word Forms: stel, stelde, voor, voor te stellen

Example Sentences:

Het is onmogelijk nog een leven zonder internet voor te stellen.
It's impossible to imagine life without the Internet anymore.
[Show Details]
Wat stel je voor?
What do you suggest?
[Show Details]
Hij stelde me aan zijn familie voor.
He introduced me to his family.
[Show Details]