Dutch Word: geen
English Meaning: no
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

Sommige mensen geven wel kritiek, maar kunnen geen kritiek ontvangen.
Some people can dish it out, but can not take it.
[Show Details]
De tweedaagse bespreking leverde geen resultaten op.
The two-day meeting brought no results.
[Show Details]
Ik heb geen verdere vragen.
I have no further questions.
[Show Details]
Ik had geen idee.
I had no idea.
[Show Details]
Je hebt geen keuze.
You don't have a choice.
[Show Details]
Ik geloof er geen woord van.
I don't believe a word you say.
[Show Details]
Ik heb geen geld.
I don't have any money.
[Show Details]