Dutch Word: de aarde
English Meaning: earth
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

In de Middeleeuwen geloofde men dat de wereld bestond uit vier elementen: aarde, water, lucht en vuur.
In the Middle Ages it was believed that the world consists of four elements: earth, water, air and fire.
[Show Details]
Als gevolg van de opwarming van de aarde is de ijsbeer een bedreigde diersoort.
As a result of global warming the polar bear is an endangered species.
[Show Details]
Water is essentieel voor leven op aarde.
Water is essential for life on Earth.
[Show Details]
De opwarming van de aarde heeft effect op het Noordpoolgebied.
Global warming is affecting the Arctic.
[Show Details]
Als alle insecten van de aarde zouden verdwijnen, dan zou alle leven op aarde binnen vijftig jaar voorbij zijn.
If all the insects were to disappear from the Earth, within fifty years all life on Earth would end.
[Show Details]