Dutch Word: het kind
Plural: kinderen
English Meaning: child
Listen to Word:

Play Sound

Word Forms: kinder

Example Sentences:

Het kind huilt.
The child is crying.
[Show Details]
We zijn elf jaar getrouwd en hebben vier kinderen.
We have been married for eleven years and have four children.
[Show Details]
Kinderen leren talen veel sneller dan volwassenen.
Children learn languages much faster than adults.
[Show Details]
Ik heb geen kinderen.
I don't have children.
[Show Details]
Als kind verzamelde hij enthousiast postzegels.
When he was a child he passionately collected stamps.
[Show Details]
Beide kinderen gaan al naar school.
Both children are already going to school.
[Show Details]
Kinderen zouden op vroege leeftijd moeten leren delen.
Children should learn to share at an early age.
[Show Details]