Dutch Word: het werk
Plural: werken
English Meaning: work, job

Example Sentences:

Wat doe je voor werk?
What is your occupation?
[Show Details]
Ik ben op zoek naar werk.
I'm looking for work.
[Show Details]
Hij draagt altijd een das op het werk.
He always wears a tie at work.
[Show Details]
Mijn baas is altijd tevreden over mijn werk.
My boss is always satisfied with my work.
[Show Details]
Ik hou van mijn werk, elke dag ontmoet ik nieuwe mensen.
I love my job, every day I meet new people.
[Show Details]
Het was erg druk op het werk vandaag.
Today was a very busy day at work.
[Show Details]
Ik kom te laat op mijn werk.
I'm going to be late for work.
[Show Details]

Learn Dutch and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook/Google with one click:

    Log in with Google

Watch a short Intro by a real user!