Dutch Word: sommige
Plural: sommigen
English Meaning: some

Example Sentences:

Sommige mensen geven wel kritiek, maar kunnen geen kritiek ontvangen.
Some people criticise but cannot receive criticism.
[Show Details]
Sommige details in zijn sollicitatie waren gelogen.
Some details in his application were made-up.
[Show Details]
In sommige landen wordt het getal 13 geassocieerd met pech.
The number 13 is associated with bad luck in some countries.
[Show Details]
Sommige mensen moeten huilen als ze een ui snijden.
Cutting an onion makes some people cry.
[Show Details]
Sommige dieren kunnen niet getemd worden.
Some animals can't be tamed.
[Show Details]
Sommige slechte gewoontes zijn moeilijk te doorbreken.
Some bad habits are hard to break.
[Show Details]
Sommige mensen beschouwen boeddhisme als een filosofie en niet als een godsdienst.
Some people regard Buddhism as a philosophy not a religion.
[Show Details]

Learn Dutch and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook/Google with one click:

    Log in with Google

Watch a short Intro by a real user!