Dutch Word: na
English Meaning: 1. following 2. after

Example Sentences:

Zij overleed gisteren, 20 uur nadat zij opgenomen was in het ziekenhuis, na een auto ongeluk.
She passed away yesterday, 20 hours after she was admitted into hospital following a car crash.
[Show Details]
Zij voelde zich erg alleen na de scheiding.
She felt very lonely after the breakup.
[Show Details]
Na een lange periode van onderzoek heeft het bedrijf zijn nieuwe product geïntroduceerd.
After a long period of research the company has introduced their new product.
[Show Details]
Hij moest worden opgenomen in het ziekenhuis na het eten van bedorven voedsel.
He was admitted to a hospital after he had eaten bad food.
[Show Details]
Na het concert van AC/DC moest ik naar de oorarts.
After the AC/DC concert I had to go to the ear doctor.
[Show Details]
Twee uur na het ongeluk kwam hij weer bij bewustzijn.
He regained consciousness 2 hours after the accident.
[Show Details]
Frankrijk werd na de revolutie een republiek.
France became a republic after the revolution.
[Show Details]

Learn Dutch and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook/Google with one click:

    Log in with Google

Watch a short Intro by a real user!