Dutch Word: de mensen
English Meaning: people
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

De politie bevestigde vandaag dat 30 mensen waren omgekomen bij een aanslag met een autobom.
Today the police confirmed that 30 people were killed in a car bomb attack.
[Show Details]
Maar een paar mensen kunnen deze taal spreken.
Only a few people can speak this language.
[Show Details]
Sommige mensen geven wel kritiek, maar kunnen geen kritiek ontvangen.
Some people can dish it out, but can not take it.
[Show Details]
In de Verenigde Staten hebben veel mensen schulden.
A lot of people in the United States are in debt.
[Show Details]
Het is haar droom om arme mensen in Afrika te helpen.
Her dream is to help poor people in Africa.
[Show Details]
In India wonen meer dan een miljard mensen.
More than a billion people live in India.
[Show Details]
De meeste mensen in Polen zijn katholiek.
Most people in Poland are Catholic.
[Show Details]