Dutch Word: de misdaden
English Meaning: crimes
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

Dit is een van de bekendste onopgeloste misdaden van de laatste eeuw.
This is one of the greatest unsolved crimes of the last century.
[Show Details]
Hij toonde geen berouw voor zijn misdaden.
He never showed remorse for his crimes.
[Show Details]

Related Words:

mis

wrong

[Show Details]
de daad

action, deed

[Show Details]