Dutch Word: het jaar
Plural: jaren
English Meaning: year
Listen to Word:

Play Sound

Word Forms: jarige

Example Sentences:

Ik ben twintig jaar.
I'm twenty years old.
[Show Details]
Ik ben twintig jaar getrouwd.
I have been married for twenty years.
[Show Details]
We zijn elf jaar getrouwd en hebben vier kinderen.
We have been married for eleven years and have four children.
[Show Details]
Ik ben 35 jaar oud en hoe oud ben jij?
I'm 35 years old and how old are you?
[Show Details]
Deze boom is meer dan honderd jaar oud.
This tree is over one hundred years old.
[Show Details]
Ik leer al 5 jaar Nederlands.
I have been learning Dutch for 5 years.
[Show Details]
Hij is al drie jaar werkloos.
He has been unemployed for three years.
[Show Details]