De drugsbaron werd gedood tijdens een vuurgevecht.

The drug lord was killed during a gun battle.    [Show Details]
Nadat ik getraind heb, heb ik altijd grote dorst.

After doing exercise, I'm always very thirsty.    [Show Details]
Ze is een Zuid-Koreaanse kunstschaatsster.

She is a South Korean figure skater.    [Show Details]
Elke jaar bezoeken miljoenen mensen Hawaï.

Millions of people visit Hawaii each year.    [Show Details]
Giraffen slapen gemiddeld maar 1,9 uur per dag.

On average giraffes only sleep 1.9 hours a day.    [Show Details]
Ik zou graag een zwangerschapstest kopen.

I'd like to buy a pregnancy test.    [Show Details]
Ik ben niet geïnteresseerd in zijn mening.

I'm not interested in his opinion.    [Show Details]
Deze film zit vol seks en geweld.

This film is full of sex and violence.    [Show Details]
Ze wil een pony voor Kerstmis.

She wants a pony for Christmas.    [Show Details]
Fiji is een voormalige Britse kolonie.

Fiji is a former British colony.    [Show Details]
De kerstman bestaat niet echt.

Santa Claus doesn't really exist.    [Show Details]
Denen zijn de gelukkigste mensen ter wereld.

Danish people are the happiest people in the world.    [Show Details]
Ik ben misselijk.

I'm sick.    [Show Details]
Hij is de vriendelijkste persoon die ik ken.

He is the kindest person I know.    [Show Details]
Mijn schoonmoeder was een balletdanseres.

My mother-in-law was a ballerina.    [Show Details]
De baby heeft nog geen naam.

The baby doesn't have a name yet.    [Show Details]
Veel mensen in Rio de Janeiro leven in krottenwijken.

A lot of people in Rio de Janeiro live in slums.    [Show Details]
De planeet Saturnus heeft meer dan zestig manen.

The planet Saturn has more than sixty moons.    [Show Details]
Hij is nog maar pas getrouwd en heeft al een affaire.

He has just married and is already having an affair.    [Show Details]
Ik heb een nieuwe mp3 speler gekocht.

I've bought a new mp3 player.    [Show Details]
Ik blijf drie nachten.

I will stay for 3 nights. (hotel)    [Show Details]
Sommige mensen beschouwen boeddhisme als een filosofie en niet als een godsdienst.

Some people regard Buddhism as a philosophy not a religion.    [Show Details]
Kan ik eten bestellen om mee te nemen?

Can I order food to go?    [Show Details]
"Mijn huwelijk is voorbij", zei ze met tranen in de ogen.

"My marriage is over," she said with tears in her eyes.    [Show Details]
Er leven maar weinig mensen in dit barre landschap.

Not a lot of people live in this barren landscape.    [Show Details]
Het leger van Napoleon werd als onoverwinnelijk beschouwd.

Napoleon's army was considered invincible.    [Show Details]
Kan je het mij op de kaart laten zien?

Can you show me on the map?    [Show Details]
Ben je eenzaam?

Are you lonely?    [Show Details]
Geef me het geld.

Give me the money.    [Show Details]
Ik maak mijn appartement eenmaal per week schoon.

I clean my apartment once a week.    [Show Details]
In Egypte werd een Duitse toerist gedood door een haai.

In Egypt, a German tourist was killed by a shark.    [Show Details]
De bus is laat.

The bus is late.    [Show Details]
Reizen hoeft niet duur te zijn.

Travelling doesn't have to be expensive.    [Show Details]
Wat is de wisselkoers?

What is the exchange rate?    [Show Details]
Deze soep is uitstekend!

This soup is excellent!    [Show Details]
Ze is doof.

She's deaf.    [Show Details]
We moeten teruggaan.

We have to go back.    [Show Details]
65 mijnwerkers stierven in een gasontploffing.

65 miners died in a gas explosion.    [Show Details]
Tenerife is het grootste eiland van de Canarische eilanden.

Tenerife is the biggest island of the Canary Islands.    [Show Details]
Hij is nog altijd aan de telefoon.

He is still on the phone.    [Show Details]
Hebt u deze schoenen in maat 36?

Do you have these shoes in a size 36?    [Show Details]
Hoe kom ik bij de ambassade?

How do I get to the embassy?    [Show Details]
Euthanasie is legaal in België.

Euthanasia is legal in Belgium.    [Show Details]
Je leeft maar één keer - tenzij je Hindoe bent!

You only live once - unless you are Hindu!    [Show Details]
Wat ben je een lafaard!

You are such a coward!    [Show Details]
Waterstof bestaat uit één proton en één elektron.

Hydrogen consists of one proton and one electron.    [Show Details]
Deze monniken leiden een heel eenvoudig leven.

These monks lead very simple lives.    [Show Details]
Hij zal hier om kwart over vier zijn.

He'll be here at a quarter past four.    [Show Details]
Ik ben mijn portefeuille verloren.

I lost my wallet.    [Show Details]
Deze wrede terroristische daad kostte vele levens.

This brutal act of terrorism cost many people's lives.    [Show Details]
De brandweer slaagde er niet in het vuur te blussen.

The firefighters were unable to put out the fires.    [Show Details]
Waar moet ik tekenen?

Where do I need to sign?    [Show Details]
Russen houden van wodka.

Russian people love vodka.    [Show Details]
Dit is een lijst van wereldrecords atletiek.

This is a list of world records in athletics.    [Show Details]
Ik ben enig kind.

I'm an only child.    [Show Details]
Is het ver?

Is it far?    [Show Details]
Ik zou graag weer 20 zijn!

I would love to be 20 again!    [Show Details]
Ze komt uit Peru.

She's from Peru.    [Show Details]
Mijn huisbaas is heel nieuwsgierig.

My landlord is very nosy.    [Show Details]
Ik hoop dat het morgen zonnig zal zijn.

I hope it will be sunny tomorrow.    [Show Details]
Ik wil al mijn geld terug.

I want a full refund.    [Show Details]
Zonder de microchip zouden er geen moderne computers zijn.

Without the microchip there would be no modern computers.    [Show Details]
Hij brak het wereldrecord.

He broke the world record.    [Show Details]
Wetenschappers ontdekken nog steeds nieuwe soorten.

Scientists are still discovering new species.    [Show Details]
Je hebt mooie lippen!

You have beautiful lips!    [Show Details]
Er zijn niet veel mensen op de wereld die Zweeds kunnen spreken.

Not many people in the world can speak Swedish.    [Show Details]
Honkbal is heel populair in de VS.

Baseball is very popular in the USA.    [Show Details]
Vandaag was het koud en winderig.

Today it was cold and windy.    [Show Details]
De minister-president was niet beschikbaar voor commentaar.

The prime minister was not available for comment.    [Show Details]
De boot zat vol vluchtelingen.

The boat was full of refugees.    [Show Details]
Ik ga de politie bellen.

I will call the police.    [Show Details]
Ik maak me zorgen.

I'm worried.    [Show Details]
Mijn neef is architect.

My cousin is an architect.    [Show Details]
Napoleon werd geboren op Corsica.

Napoleon was born in Corsica.    [Show Details]
Tijdens de aardbeving in Haïti ontsnapten vele misdadigers uit de gevangenis.

During the earthquake in Haiti a lot of criminals escaped from prison.    [Show Details]
Helium is een kleurloos en reukloos gas.

Helium is a colourless and odourless gas.    [Show Details]
"Ren zo snel als je kan", schreeuwde hij in paniek.

"Run as fast as you can!" he screamed in panic.    [Show Details]
Bedankt dat je mij les hebt gegeven.

Thank you for teaching me.    [Show Details]
Ik wil dit proberen. Waar zijn de paskamers?

I want to try this on. Where are the changing rooms?    [Show Details]
Bij het opruimen van mijnen is een Britse soldaat omgekomen.

A British soldier was killed while clearing mines.    [Show Details]
Ik ben bijna 3 uur op het politiebureau geweest.

I've been at the police station for nearly 3 hours.    [Show Details]
Is tegen jezelf praten het begin van waanzin?

Is talking to yourself the first sign of madness?    [Show Details]
Ik denk dat dit de beste reisgids is als je naar Maui vliegt.

I think this is the best guidebook if you fly to Maui.    [Show Details]
Er zitten 33 mijnwerkers vast in de mijn.

33 miners are trapped in the mine.    [Show Details]
Waar ben je de hele nacht geweest?

Where have you been all night?    [Show Details]
Er is veel concurrentie in de luchtvaartindustrie.

The airline industry is very competitive.    [Show Details]
Vroeger was ik besluiteloos, nu ben ik daar niet meer zo zeker van.

I used to be indecisive, now I'm not sure about that anymore.    [Show Details]
Veel mensen denken dat hij hebzuchtig is.

Many people think he is greedy.    [Show Details]
Ik heb vorig jaar eindexamen gedaan.

I graduated last year.    [Show Details]
Met dit dieet ben ik bijna 15 kilo afgevallen.

With this diet I dropped almost 15 kg.    [Show Details]
Het aantal toeristen is de laatste jaren behoorlijk gedaald.

The number of tourists fell a lot in recent years.    [Show Details]
De werkomstandigheden zijn hier niet veilig.

The working conditions are not safe here.    [Show Details]
Ik zou graag stage lopen bij uw bedrijf.

I would like to apply for an internship at your company.    [Show Details]
Bewerkte voedingsmiddelen hebben doorgaans een hogere winstmarge dan natuurlijke voedingsmiddelen.

Processed foods normally have a higher profit margin than natural foods.    [Show Details]
Je moet je beheersen!

You must control your temper!    [Show Details]
De beste manier om armoede te bestrijden, is het creëren van banen.

The best way to fight poverty is to create jobs.    [Show Details]
Als je succes wilt hebben in het leven omring je dan met succesvolle mensen.

If you want to be successful in life surround yourself with successful people.    [Show Details]
Mag ik een voorstel doen?

Can I make a suggestion?    [Show Details]
Zijn gezondheid gaat achteruit.

His health is deteriorating.    [Show Details]
Geef niet al je geld uit aan snoepgoed!

Don't spend all your money on sweets!    [Show Details]
« Previous1234567...2526Next »