Ik ben niet vies van werken.

I'm not afraid of work.    [Show Details]
Deze diamant is loepzuiver.

This diamond is flawless.    [Show Details]
Wat je ook doet, ik steun je.

Whatever you do, I will support you.    [Show Details]
Meestal luister ik naar muziek tijdens mijn werk.

Most of the time I listen to music while working.    [Show Details]
Hij geeft niets om zijn gezondheid.

He doesn't care about his health.    [Show Details]
Het is hier verboden om de duiven te voeren.

It is forbidden to feed the pigeons here.    [Show Details]
Het is zijn droom om ooit met dolfijnen te zwemmen.

His dream is to swim with dolphins once.    [Show Details]
Deze stoel is niet erg comfortabel.

This chair isn't very comfortable.    [Show Details]
De situatie is momenteel zeer ernstig.

The situation is very critical at the moment.    [Show Details]
Is dat een echte Ming vaas?

Is that a real ming vase?    [Show Details]
Hij kan niet goed met kritiek omgaan.

He can't cope with criticism very well.    [Show Details]
Helaas heb ik geen tijd om je te helpen.

Unfortunately I don't have time to help you.    [Show Details]
Hij leest elke morgen de krant.

He reads the newspaper every morning.    [Show Details]
Dit artikel is erg lang.

This article is very long.    [Show Details]
Over één minuut moeten we gaan.

We have to go in one minute.    [Show Details]
Eén plus twee is drie.

One plus two equals three.    [Show Details]
Ik haat het als de film wordt onderbroken door reclames.

I hate it when the movie is interrupted by adverts.    [Show Details]
Ik ben 35 jaar oud en hoe oud ben jij?

I'm 35 years old and how old are you?    [Show Details]
Ik hou voor altijd van je!

I'll love you forever!    [Show Details]
Dit onderwerp interesseert me niet.

This topic doesn't interest me.    [Show Details]
Waar is de telefoon?

Where is the telephone?    [Show Details]
Helaas zijn er hier geen Japanse restaurants.

Unfortunately there are no Japanese restaurants here.    [Show Details]
De zoekopdracht heeft geen resultaat opgeleverd.

The search didn't show a result.    [Show Details]
Ze heeft haar haar rood geverfd.

She has dyed her hair red.    [Show Details]
Ik kan deze druk niet meer aan.

I can't cope with this pressure anymore.    [Show Details]
Zeg alsjeblieft ja.

Please say yes.    [Show Details]
Zwitserland is een prachtig land.

Switzerland is a beautiful country.    [Show Details]
Deze versie is niet erg stabiel.

This version isn't very stable.    [Show Details]
In de winter is het hier steenkoud.

It is bitterly cold here in winter.    [Show Details]
Hij schreef een lange brief aan zijn vrouw.

He wrote a long letter to his wife.    [Show Details]
Hoe gaat het met je? Ik heb je lang niet gezien.

How are you? I haven't seen you for a long time.    [Show Details]
Er zijn veel studenten in Amsterdam.

There are many students in Amsterdam.    [Show Details]
De kat zit onder de tafel.

The cat is under the table.    [Show Details]
Op hun huwelijksreis vlogen ze naar Italië.

On their honeymoon they flew to Italy.    [Show Details]
Hij voldoet niet aan de eisen voor deze baan.

He doesn't have the necessary qualification for this job.    [Show Details]
Sinds ze een breedbeeld televisie heeft, is haar leven weer zinvol.

Since she bought a widescreen TV, her life has become meaningful again.    [Show Details]
Mijn verjaardag is in april.

My birthday is in April.    [Show Details]
Het project was woensdag al klaar.

The project was already finished on Wednesday.    [Show Details]
Ik ben mijn horloge vergeten. Hoe laat is het?

I've forgotten my watch. What time is it?    [Show Details]
Ooit zou hij in Japan willen wonen.

One day he would like to live in Japan.    [Show Details]
Ik ben teleurgesteld in jou.

I'm disappointed in you.    [Show Details]
Ik ben blut.

I'm out of money.    [Show Details]
Ik heb geen geld.

I don't have any money.    [Show Details]
Mijn reputatie staat op het spel.

My reputation is on the line.    [Show Details]
Mag ik je wat vragen?

Can I ask you something?    [Show Details]
Deze tekst is ook beschikbaar in het Nederlands.

This text is also available in Dutch.    [Show Details]
Ik zal met hem praten.

I will speak to him.    [Show Details]
Ben je nog steeds boos op me?

Are you still angry with me?    [Show Details]
Tijd is geld.

Time is money.    [Show Details]
Ik heb genoeg van je gedrag.

I'm fed up with your behaviour.    [Show Details]
Heb je een schuldig geweten?

Do you have a guilty conscience?    [Show Details]
Echt waar?

Are you serious?    [Show Details]
Hoe zeg je dat in het Nederlands?

How do you say that in Dutch?    [Show Details]
Iedereen heeft recht op een eigen mening.

Everyone is entitled to their own opinion.    [Show Details]
Je maakt geen kans.

You don't stand a chance.    [Show Details]
Dit is een gedenkwaardige dag voor de hele wereld.

This is a memorable day for the whole world.    [Show Details]
Ik ben een en al oor.

I'm all ears.    [Show Details]
Kan je het nog een keer zeggen.

Please say it again.    [Show Details]
De waarheid komt altijd uit.

The truth always comes out.    [Show Details]
Er waren veel nieuwe indrukken te verwerken.

There were a lot of new impressions to digest.    [Show Details]
Hij woont zeer afgelegen.

He lives in the middle of nowhere.    [Show Details]
Moet ik een ambulance bellen?

Should I call an ambulance?    [Show Details]
Ik wil naar huis.

I want to go home.    [Show Details]
Welke conclusie kunnen we hieruit trekken?

What conclusion can we draw from this?    [Show Details]
Ik heb hem lang niet gezien.

I have not seen him in ages.    [Show Details]
Hij doet wat hij wil ongeacht wat zijn ouders zeggen.

He does what he wants regardless of what his parents say.    [Show Details]
Dat is niet waar.

That's not true.    [Show Details]
Er leven veel bruine beren in Roemenië.

Many brown bears live in Romania.    [Show Details]
De auto is zijn lust en leven.

The car is his pride and joy.    [Show Details]
Dit was het hoogtepunt van het gebeuren.

This was the high point of this event.    [Show Details]
In de Verenigde Staten hebben veel mensen schulden.

A lot of people in the United States are in debt.    [Show Details]
Zij geeft toe dat de roem haar naar het hoofd is gestegen.

She admits fame has gone to her head.    [Show Details]
Hij heeft niemand om te vertrouwen.

He has nobody to confide in.    [Show Details]
Ben je optimistisch over de toekomst?

Are you optimistic about the future?    [Show Details]
Samen kunnen we dit doel bereiken.

Together we can accomplish this goal.    [Show Details]
Dit heeft jaren van oefening nodig.

This takes years of practice.    [Show Details]
Het feest is in volle gang.

The party is in full swing.    [Show Details]
Zijn verwondingen waren levensbedreigend.

His injuries were life-threatening.    [Show Details]
Hij is een gevaarlijk man.

He is a dangerous man.    [Show Details]
Ik geloof er geen woord van.

I don't believe a word you say.    [Show Details]
Ik krijg binnenkort opslag.

Soon I'll get a raise.    [Show Details]
Wat kan ik voor je doen?

What can I do for you?    [Show Details]
Ik neem nooit verdovende middelen.

I don't take drugs.    [Show Details]
Spreek alsjeblieft langzaam!

Speak slowly, please!    [Show Details]
De rekening alstublieft!

The bill, please!    [Show Details]
Hoe vond je het eten?

Did you like the food?    [Show Details]
Hoe lang duurt het?

How long does it take?    [Show Details]
Wanneer vertrekt de trein?

When does the train leave?    [Show Details]
Wat doe je voor werk?

What is your occupation?    [Show Details]
Indisch eten is erg heet.

Indian food is very spicy.    [Show Details]
We hebben niet veel tijd.

We don't have much time.    [Show Details]
Laat me alsjeblieft met rust.

Please leave me alone.    [Show Details]
Waar ben je opgegroeid?

Where did you grow up?    [Show Details]
Britten zijn bezeten van het idee een eigen huis te bezitten.

British people are obsessed with the idea of owning a house.    [Show Details]
Een ogenblik alsjeblieft.

Wait a minute please.    [Show Details]
De wc is verstopt.

The toilet is clogged.    [Show Details]
Je bent mijn beste vriend.

You are my best friend.    [Show Details]
Je bent lief!

You are sweet!    [Show Details]
Men went aan alles.

One can get used to anything.    [Show Details]
Je verspilt je geld.

You are wasting your money.    [Show Details]
« Previous12...212223242526Next »