Ze spreekt vloeiend Nederlands.

She speaks fluent Dutch.    [Show Details]
Ze had een miskraam in de derde maand.

She had a miscarriage in the third month.    [Show Details]
Het was de hele dag bitterkoud.

It was bitterly cold for the whole day.    [Show Details]
Dit is niet mogelijk.

This isn't possible.    [Show Details]
Accepteert u creditcards?

Do you accept credit cards?    [Show Details]
Hoe laat is het?

What time is it?    [Show Details]
Hoeveel kost het?

How much does it cost?    [Show Details]
Ik kom later.

I'll come later    [Show Details]
Heb je daar spijt van?

Do you regret that?    [Show Details]
Een gegeven paard kijk je niet in de bek.

Don't look a gift horse in the mouth.    [Show Details]
Hij houdt van internetten.

He likes to surf the Internet.    [Show Details]
Mag ik me voorstellen?

May I introduce myself?    [Show Details]
Heb je een beter idee?

Do you have a better idea?    [Show Details]
Ik heb geen kinderen.

I don't have children.    [Show Details]
Geschiedenis wordt geschreven door de winnaars.

History is written by the winners.    [Show Details]
Kan ik een bericht achterlaten?

Can I leave a message?    [Show Details]
Hoe kom ik bij het station?

How do I get to the railway station?    [Show Details]
Kinderen leren talen veel sneller dan volwassenen.

Children learn languages much faster than adults.    [Show Details]
Ik ben hier vreemd.

I'm a stranger here.    [Show Details]
Morgen ga ik een nieuwe flat zoeken.

Tomorrow I'll be looking for a new flat.    [Show Details]
Kunt u dat alstublieft herhalen?

Please repeat that.    [Show Details]
Kunt u langzamer spreken alstublieft?

Please speak more slowly.    [Show Details]
Ik heb een verrassing voor je.

I've got a surprise for you.    [Show Details]
Hij lijdt aan een zeldzame ziekte.

He suffers from a rare disease.    [Show Details]
Hij toonde geen berouw voor zijn misdaden.

He never showed remorse for his crimes.    [Show Details]
Ben je bang?

Are you scared?    [Show Details]
Ik wil graag een bankrekening openen.

I would like to open a bank account.    [Show Details]
Heb je pijn?

Are you in pain?    [Show Details]
Wat zei hij?

What did he say?    [Show Details]
Wanneer ben je jarig?

When is your birthday?    [Show Details]
Wat is je adres?

What is your address?    [Show Details]
Hoe spel je dat?

How do you spell that?    [Show Details]
Dat is een goed idee.

That's a good idea.    [Show Details]
Hoe lang zijn de winkels open?

How long are the shops open?    [Show Details]
Hij kocht een ring voor zijn vriendin.

He bought a ring for his girlfriend.    [Show Details]
Vind je het leuk om in Den Haag te wonen?

Do you enjoy living in The Hague?    [Show Details]
Wanneer komt de trein in Rotterdam aan?

When does the train arrive in Rotterdam?    [Show Details]
Deze paddenstoel is giftig, je kunt hem niet eten!

This mushroom is poisonous, you can't eat it!    [Show Details]
Geloof kan bergen verzetten.

Faith can move mountains.    [Show Details]
Waar ga je naartoe?

Where are you going?    [Show Details]
Vandaag is mijn verjaardag.

Today is my birthday.    [Show Details]
Ze is gisteravond aangekomen.

She arrived last night.    [Show Details]
Kun je het licht uitdoen?

Can you switch off the light?    [Show Details]
Koffie is erg populair in Duitsland.

Coffee is very popular in Germany.    [Show Details]
Na een lange periode van onderzoek heeft het bedrijf zijn nieuwe product geïntroduceerd.

After a long period of research the company has introduced their new product.    [Show Details]
Ik wil graag een strippenkaart kopen.

I would like to buy a strip ticket.    [Show Details]
Kan ik met mijn creditcard betalen?

Can I pay with my credit card?    [Show Details]
Deze jurk is erg mooi.

This dress is very pretty.    [Show Details]
Ik leer al 5 jaar Nederlands.

I have been learning Dutch for 5 years.    [Show Details]
Kunt u me zeggen waar het gemeentehuis is?

Can you tell me where the town hall is?    [Show Details]
Waar studeer je?

Where do you study?    [Show Details]
Hoe is het weer morgen?

How is the weather tomorrow?    [Show Details]
Geef niet zo gemakkelijk op!

Don't give up so easily!    [Show Details]
Is Remco hier?

Is Remco here?    [Show Details]
Waarom deed je dat?

Why did you do that?    [Show Details]
Ben je zenuwachtig?

Are you nervous?    [Show Details]
Ik maakte maar een grapje.

I was just joking.    [Show Details]
Ik zal het niemand zeggen.

I will not tell anybody.    [Show Details]
Soms kan ik erg slecht gehumeurd zijn.

Sometimes I'm really bad-tempered.    [Show Details]
De operatie was succesvol, maar hij is nog niet buiten gevaar.

The surgery was successful, but he isn't out of the woods yet.    [Show Details]
Ik begrijp niet wat ze in hem ziet.

I don't understand what she sees in him.    [Show Details]
Behalve gisteren, was het alleen maar mooi weer.

Except yesterday the weather was always good.    [Show Details]
Wat is de definitie van dit woord?

What is the definition of this word?    [Show Details]
De firma staat op de rand van een faillissement.

The firm is on the edge of bankruptcy.    [Show Details]
Maak je er geen zorgen over.

Don't worry about it.    [Show Details]
Ze heeft een cake voor ons gebakken.

She has baked a cake for us.    [Show Details]
Cyprus is een populaire vakantiebestemming.

Cyprus is a popular holiday destination.    [Show Details]
Er is nog geen akkoord in zicht.

There doesn't seem to be an agreement in sight.    [Show Details]
Zij voelde zich erg alleen na de scheiding.

She felt very lonely after the breakup.    [Show Details]
De vakbond wil onderhandelen.

The trade union is willing to negotiate.    [Show Details]
Duitsland werd in 1990 herenigd.

Germany was reunited in 1990.    [Show Details]
Birma is een dictatuur sinds 1962.

Burma has been under a dictatorship since 1962.    [Show Details]
Ze drinkt minstens 2 koppen koffie per dag.

She drinks at least 2 cups of coffee per day.    [Show Details]
Ik denk niet dat hij de baan krijgt.

I don't think that he will get the job.    [Show Details]
In India wonen meer dan een miljard mensen.

More than a billion people live in India.    [Show Details]
De hoofdstad van Argentinië is Buenos Aires.

The capital of Argentina is Buenos Aires.    [Show Details]
Liefde is blind.

Love is blind.    [Show Details]
Wie bent u?

Who are you?    [Show Details]
Wanneer komt de volgende bus?

When does the next bus come?    [Show Details]
Ik zal dit tot op de bodem uitzoeken.

I will get to the bottom of this.    [Show Details]
Ze wil de rest van haar leven in Nieuw-Zeeland doorbrengen.

She wants to spend the rest of her life in New Zealand.    [Show Details]
Waar kan ik een auto huren?

Where can I hire a car?    [Show Details]
Ik denk het ook.

I think so too.    [Show Details]
Een retourkaartje naar Amsterdam, alstublieft.

One return-ticket to Amsterdam, please.    [Show Details]
Het is jouw beurt.

It's your turn.    [Show Details]
In de zomer is het hier extreem heet.

In summer it's extremely hot here.    [Show Details]
Ik kan niet zonder deze soapserie!

I can't live without this soap opera!    [Show Details]
Volg mij, alstublieft.

Please follow me.    [Show Details]
Ik heb je hulp nodig.

I need your help.    [Show Details]
Er is een schip zichtbaar aan de horizon.

A ship is visible on the horizon.    [Show Details]
Deze boom is meer dan honderd jaar oud.

This tree is over one hundred years old.    [Show Details]
De inhoud van dit boek staat op bladzijde een.

The content of this book is on page one.    [Show Details]
Er zijn acht planeten in ons zonnestelsel.

There are 8 planets in our solar system.    [Show Details]
Ik heb alleen een klein deel van dit boek gelezen.

I've only read a small part of this book.    [Show Details]
Wil je een galerie bezoeken?

Do you want to visit a gallery?    [Show Details]
Hij behandelt elke klant met respect.

He treats every customer with respect.    [Show Details]
Natuurlijk trouw ik met je!

Of course I want to marry you!    [Show Details]
Het is haar droom om arme mensen in Afrika te helpen.

Her dream is to help poor people in Africa.    [Show Details]
Deze soort gorilla wordt met uitsterven bedreigd.

This type of gorilla is in danger of extinction.    [Show Details]
Bemoei je alsjeblieft met je eigen zaken.

Please mind your own business.    [Show Details]
« Previous12...20212223242526Next »