Op zondag eet ik altijd een ei als ontbijt.

On Sundays, I always have an egg for breakfast.    [Show Details]
Hij is mijn beste vriend, want hij is er altijd voor me.

He is my best friend, because he is always there for me.    [Show Details]
Ik fiets altijd naar school.

I always ride my bicycle to school.    [Show Details]
Hij heeft de auto gerepareerd.

He has fixed the car.    [Show Details]
De kip zit op haar eieren.

The hen sits on her eggs.    [Show Details]
We hebben veel sneeuw in december.

We have lots of snow in December.    [Show Details]
Ik hou van motorrijden in de zomer.

I like riding a motorbike in the summer.    [Show Details]
Zet je computer nu uit!

Shut down your computer now!    [Show Details]
In januari wordt het erg koud.

It gets very cold in January.    [Show Details]
De cowboy brengt het vee naar het weiland.

The cowboy drives the cattle to the pastures.    [Show Details]
Ik werk liever op een Mac dan op een PC.

I prefer working on a Mac than a PC.    [Show Details]
Geef me je bord aan, alsjeblieft.

Pass me your plate, please.    [Show Details]
De dokter informeerde naar haar gezondheid.

The physician inquired about her health.    [Show Details]
Ons zoontje heeft al veel belangstelling voor de natuurwetenschappen.

Our little son is already very interested in science.    [Show Details]
Ober, breng alstublieft de volgende gang!

Waiter, please bring in the next course!    [Show Details]
Hij is in juli jarig.

His birthday is in July.    [Show Details]
Ik weet hier niets van.

I know nothing about this!    [Show Details]
Mijn computer doet erg vreemd, ik denk dat ik een virus heb.

My computer is behaving very strange, I think I've got a virus.    [Show Details]
Het zwembad ligt precies hiernaast.

The pool is located directly next door.    [Show Details]
We hadden je kunnen helpen.

We could have helped you.    [Show Details]
Kom binnen, de deur is open!

Come on in, the door is open!    [Show Details]
Heb je die diamant gezien aan haar ringvinger?

Did you see the diamond on her ring finger?    [Show Details]
Welke andere kwaliteiten heb je nog te bieden?

What other abilities have you got to offer?    [Show Details]
Je kunt beter in een lagere versnelling rijden als je bergaf gaat.

It's best to drive in a lower gear when going downhill.    [Show Details]
Suzie had slechts een klein glas wijn gedronken, maar nam toch liever een taxi.

Susi had only had a small glass of wine, but still she preferred to take a taxi.    [Show Details]
Dit is de plaats waar ik de aktetas vond.

This is the place where I found the briefcase.    [Show Details]
Er was een doorgang achter de geheime deur.

There was a passageway behind the secret door.    [Show Details]
Ik vraag me vaak af of ik op een dag beroemd zal zijn.

I often wonder, whether I will be famous one day.    [Show Details]
Beide kinderen gaan al naar school.

Both children are already going to school.    [Show Details]
Vroeger geloofden de mensen in feeën en geesten.

In the old days, people believed in fairies and ghosts.    [Show Details]
Op dit eiland zijn nog steeds veel varanen.

On this island, there are still many monitor lizards.    [Show Details]
Hij was doorweekt tot op zijn onderbroek.

He was drenched to his underpants.    [Show Details]
Mijn oma gebruikt alleen boter, geen margarine.

My grandma only uses butter, no margarine.    [Show Details]
Zet alstublieft je mobiele telefoon uit.

Please turn off your mobile phone!    [Show Details]
Wacht alstublieft op de gang.

Please wait in the hallway.    [Show Details]
De doos staat achter de bank.

The box is behind the sofa.    [Show Details]
In deze winkel kun je goedkope boeken krijgen.

You can get cheap books in this shop.    [Show Details]
Ik breng vaak vele uren door achter mijn computer.

I often spend long hours in front of the computer.    [Show Details]
Je kunt Robert niets wijsmaken, hij kent de feiten.

You cannot fool Robert, he knows the facts.    [Show Details]
Dit bedrijf biedt een geweldige service.

This company offers an excellent service.    [Show Details]
Kun je je herinneren hoe je de omtrek van een vierkant berekent?

Can you remember how to calculate the perimeter of a square?    [Show Details]
In de zomer kun je 's nachts de krekels horen sjirpen.

In the summertime, you can hear the crickets chirping at night.    [Show Details]
In Florida zijn er veel wilde alligators.

In Florida, there are many wild alligators.    [Show Details]
Frank heeft een hagedis in zijn terrarium.

Frank is keeping a lizard in his terrarium.    [Show Details]
De vink heeft zijn nest in de heg gebouwd.

The finch has built its nest in the hedge.    [Show Details]
Zal ik deze zware tas voor je dragen?

Shall I carry this heavy bag for you?    [Show Details]
Onze koe heeft vannacht gekalfd.

Our cow had a calf last night.    [Show Details]
De zwaan is een statige vogel.

The swan is a majestic bird.    [Show Details]
Zonnebrand kan huidkanker veroorzaken.

A sunburn may cause skin cancer.    [Show Details]
Wie heeft er gebeld?

Who phoned?    [Show Details]
Is hier een internetaansluiting?

Is Internet access available here?    [Show Details]
Pablo Picasso was een Spaanse schilder en beeldhouwer.

Pablo Picasso was a Spanish painter and sculptor.    [Show Details]
Wat doe je vanavond?

What are you doing tonight?    [Show Details]
Zij heeft me beloofd het te doen.

She promised me to do it.    [Show Details]
Sla rechts af bij het volgende stoplicht.

Turn right at the next traffic light.    [Show Details]
Morgen moet ze heel vroeg op.

Tomorrow she has to get up very early.    [Show Details]
Je rijdt te hard!

You drive too fast!    [Show Details]
Heb je een leuke vakantie gehad?

Did you have a nice holiday?    [Show Details]
Heb je zin om verstoppertje te spelen?

Would you like to play hide-and-seek?    [Show Details]
Gelukkig werd niemand gewond.

Fortunately nobody was hurt.    [Show Details]
Hoe ver is het naar de stad?

How far is it into town?    [Show Details]
Sorry, maar ik heb u niet begrepen.

Excuse me, I didn't understand you.    [Show Details]
Wie is je favoriete zanger?

Who is your favourite singer?    [Show Details]
Ik spreek geen Nederlands.

I don't speak Dutch.    [Show Details]
Waar is het dichtsbijzijnde hotel?

Where is the nearest hotel?    [Show Details]
Hij moest worden opgenomen in het ziekenhuis na het eten van bedorven voedsel.

He was admitted to a hospital after he had eaten bad food.    [Show Details]
Vanwege dichte mist ontstond een botsing waarbij veel auto's betrokken waren.

Because of dense fog a collision of many cars took place.    [Show Details]
In China is acupunctuur heel populair.

In China acupuncture is very popular.    [Show Details]
Wil je een stukje taart?

Do you want a piece of cake?    [Show Details]
De Olympische zomerspelen vonden voor het eerst plaats in 1896 in Griekenland.

The Summer Olympic Games took place for the first time in 1896 in Greece.    [Show Details]
Ik heb een kamer nodig.

I need a room.    [Show Details]
Heb je zin om naar een Mexicaans restaurant te gaan?

Do you want to go to a Mexican restaurant?    [Show Details]
Als kind verzamelde hij enthousiast postzegels.

When he was a child he passionately collected stamps.    [Show Details]
Deze kamer is goedkoper maar heeft geen uitzicht op zee.

This room is cheaper but doesn't have a sea view.    [Show Details]
Haar familie betekent veel voor hem.

Her family is very important to him.    [Show Details]
Hij houdt van warme melk met honing.

He likes to drink warm milk with honey.    [Show Details]
Kun je me een stukje brood brengen alsjeblieft?

Please bring me a piece of bread.    [Show Details]
Voorzichtig! De koffie is heet.

Be careful! The coffee is hot.    [Show Details]
Waar kan ik iets te eten krijgen?

Where can I get something to eat?    [Show Details]
Wat wil je drinken?

What would you like to drink?    [Show Details]
Wilt u de rugleuning van uw stoel rechtop zetten.

Please put your seat in an upright position.    [Show Details]
Samen zal het ons lukken.

Together we can do it.    [Show Details]
Wat kunt u aanbevelen?

What do you recommend?    [Show Details]
Mag ik de rekening?

Can I have the bill please.    [Show Details]
Weet u een goed restaurant hier in de buurt?

Do you know a good restaurant nearby?    [Show Details]
Mag ik de menukaart alstublieft?

May I see the menu please? (to order food)    [Show Details]
Hij heeft nog maar enkele jaren te gaan tot zijn pensionering.

There are only a few years left until his retirement.    [Show Details]
Dit is een lijst van de benodigdheden.

This is a list of the required items.    [Show Details]
Sorry, kunt u dat nog eens zeggen?

Pardon? Could you say that again.    [Show Details]
Hoe meer je oefent hoe beter je Nederlands wordt.

The more you practise, the better your Dutch will be.    [Show Details]
Er leven veel arme mensen in de Derde Wereld.

There are many poor people in the Third World.    [Show Details]
Ik sluit deze mogelijkheid niet uit.

I don't rule out this possibility.    [Show Details]
De ontwikkeling van deze software heeft vele jaren gekost.

The development of this software took many years.    [Show Details]
In Frankrijk worden slakken als een delicatesse beschouwd.

In France snails are considered a delicacy.    [Show Details]
Zij heeft jarenlang in het buitenland gewoond.

She's been living abroad for many years.    [Show Details]
Waar gaan jullie dit jaar op vakantie?

Where are you going on holiday this year?    [Show Details]
Ik heb hiervan niet zoveel verstand.

I'm not very knowledgeable in this area.    [Show Details]
De aandelenmarkt stortte wereldwijd in.

The stock markets collapsed worldwide.    [Show Details]
Wat is er als toetje?

What's for dessert?    [Show Details]
Deze website is makkelijk in het gebruik.

This website is easy to use.    [Show Details]
« Previous12...181920212223242526Next »