Oude bomen moet je niet verplaatsen.

You shouldn't be moving old trees.    [Show Details]
De goochelaar trok een konijn uit de hoed.

The magician pulled a rabbit out of the hat.    [Show Details]
Bedankt om me op zo'n korte termijn te ontmoeten.

Thank you for meeting me on such short notice.    [Show Details]
Veel drugsverslaafden raken op het slechte pad om hun verslaving te financieren.

Many drug addicts turn to crime to fund their habits.    [Show Details]
U kunt tot 60% besparen door op voorhand te reserveren.

You can save up to 60% by booking in advance.    [Show Details]
Naar mijn mening is een militaire parade een vulgair vertoon van macht.

In my view a military parade is a vulgar display of power.    [Show Details]
Is er op jouw computer een tekstverwerker geïnstalleerd?

Is there a word processor installed on your computer?    [Show Details]
Na het installeren van dit programma is mijn computer onstabiel geworden.

After installing this programme my computer became unstable.    [Show Details]
Als je wilt afvallen, moet je minder eten en meer bewegen.

If you want to lose weight you need to eat less and exercise more.    [Show Details]
Je reageert overdreven!

You are overreacting!    [Show Details]
Deze marketingexpert schrijft elke dag op een blog.

This marketing expert writes a blog entry every day.    [Show Details]
Ze beschuldigde hem er van een racist te zijn.

She accused him of being a racist.    [Show Details]
Oh nee, ik heb de bacon weer laten verbranden!

Oh no, I burned the bacon again!    [Show Details]
Hij leunt tegen de muur.

He is leaning against the wall.    [Show Details]
De projectmanager is totaal onbekwaam.

The project manager is completely incompetent.    [Show Details]
De fiets begon te roesten.

The bicycle started to rust.    [Show Details]
Hij was bijna gestorven.

He almost died.    [Show Details]
In veel ontwikkelingslanden is corruptie gewoon.

Corruption is common in many developing countries.    [Show Details]
Heb jij broers of zusters?

Do you have any brothers or sisters?    [Show Details]
Halloween valt op 31 oktober.

Halloween is on October 31.    [Show Details]
Wat is de aanbevolen verkoopprijs van dit product?

What is the recommended retail price of this product?    [Show Details]
Houd op met hem te treiteren!

Stop winding him up!    [Show Details]
Hij is ideaal voor deze taak.

He is ideal for this task.    [Show Details]
We brengen veel tijd door in de sportzaal.

We spend a lot of time in the gym.    [Show Details]
Waarom is er geen firewall op deze computer geïnstalleerd?

Why is there no firewall installed on this computer?    [Show Details]
Hij onderging een bypass operatie aan zijn hart.

He underwent a heart bypass operation.    [Show Details]
Waardoor wordt acne veroorzaakt?

What causes acne?    [Show Details]
Meer dan 50 miljoen mensen kwamen om in de Tweede Wereldoorlog.

More than 50 million people died in the second World War.    [Show Details]
Ze haat geweren.

She hates guns.    [Show Details]
Zij gaan elke zondag naar de kerk.

They go to church every Sunday.    [Show Details]
De wereld is vol met gekke mensen.

The world is full of crazy people.    [Show Details]
Dit is de laagste prijs die ik kan aanbieden.

This is the lowest price I can offer.    [Show Details]
Hij was een aardige man.

He was a lovely man.    [Show Details]
Ik ben mijn bagage kwijt.

I have lost my baggage.    [Show Details]
Haar vriend is echt knap.

Her boyfriend is really handsome!    [Show Details]
Het vliegtuig landde veilig.

The airplane landed safely.    [Show Details]
Ze heeft een abortus gehad.

She had an abortion.    [Show Details]
Ik wil een airconditioning in mijn flat installeren.

I want to install an air-conditioner in my flat.    [Show Details]
De koe graast in de wei.

The cow is grazing in the meadow.    [Show Details]
Mijn broer geeft in Londen les in economie.

My brother teaches economics in London.    [Show Details]
Programmeurs eten graag pizza's.

Programmers love to eat pizza.    [Show Details]
Het toernooi werd onderbroken door de regen.

The tournament was interrupted by rain.    [Show Details]
Een onderzoek naar de oorzaak van zijn dood is nog aan de gang.

An investigation of what led to his death is still ongoing.    [Show Details]
De opzichter zag de ernst van de situatie niet in.

The supervisor did not recognise the gravity of the situation.    [Show Details]
Dit is duidelijk een verkeerde strategie.

This is clearly a flawed strategy.    [Show Details]
Hij heeft het begin van Alzheimer.

He is in the early stages of Alzheimer's.    [Show Details]
Dit Koreaanse paleis werd in 1394 gebouwd.

This Korean palace was constructed in 1394.    [Show Details]
Welk schilderij zullen we aan de muur hangen?

What picture should we hang on the wall?    [Show Details]
Hij was bang dat hij zou sterven na malaria te hebben opgelopen.

He feared he would die after contracting malaria.    [Show Details]
De soldaat bloedde dood.

The soldier bled to death.    [Show Details]
Wie zal het evenement organiseren?

Who will organise the event?    [Show Details]
Zijn presentatie was een beetje saai.

His presentation was a little bit boring.    [Show Details]
Deze zakenman is ongelooflijk hebberig.

This businessman is incredibly greedy.    [Show Details]
Is het raam open?

Is the window open?    [Show Details]
Heb je een sigaret voor mij?

Do you have a cigarette for me?    [Show Details]
Het regent veel in Ierland.

It rains a lot in Ireland.    [Show Details]
Rusland is een groot land.

Russia is a big country.    [Show Details]
Ik houd van bessen, speciaal van aardbeien.

I love berries, especially strawberries.    [Show Details]
Hoeveel talen spreek je?

How many languages do you speak?    [Show Details]
Ze wast haar gezicht tweemaal per dag.

She washes her face twice a day.    [Show Details]
Hij heeft het gebouw al verlaten.

He has already left the building.    [Show Details]
Mijn dochter wil atlete worden.

My daughter wants to become an athlete.    [Show Details]
Zij hebben 500 pond winst gemaakt.

They made a profit of 500 Pounds.    [Show Details]
Mijn buurman is het hek aan het verven.

My neighbour is painting the fence.    [Show Details]
Hij heeft een heleboel zakelijke ideeën.

He has a lot of business ideas.    [Show Details]
Ze is blind.

She is blind.    [Show Details]
De vraag naar natuurlijke grondstoffen heeft zich in de laatste 50 jaar verdubbeld.

The demands on natural resources have doubled in the past 50 years.    [Show Details]
Hij is in shock.

He is in shock.    [Show Details]
Ze werkt op mijn zenuwen.

She gets on my nerves.    [Show Details]
Uw hond uitlaten is een uitstekende manier om regelmatig te bewegen.

Walking your dog is a great way to get regular exercise.    [Show Details]
Swahili is de officiële taal van Tanzania, Kenia en Oeganda.

Swahili is the official language of Tanzania, Kenya, and Uganda.    [Show Details]
Hij is geboren in 1988.

He was born in 1988.    [Show Details]
De politie heeft hem een paar vragen gesteld.

The police asked him a few questions.    [Show Details]
Zijn vrouw is overleden.

His wife died.    [Show Details]
Geloof je in God?

Do you believe in God?    [Show Details]
Moord is een misdaad.

Murder is a crime.    [Show Details]
Ik ben zijn baas.

I'm his boss.    [Show Details]
Heeft u een kamer met uitzicht?

Do you have a room with a view? (hotel)    [Show Details]
Over de prijs kan worden onderhandeld.

The price is negotiable.    [Show Details]
Je bent meer dan 2 uur te laat.

You are over 2 hours late.    [Show Details]
De hersenen zijn het meest complexe deel van het menselijk lichaam.

The human brain is the most complex part of the human body.    [Show Details]
Hij viel van de ladder.

He fell from the ladder.    [Show Details]
Veeg alstublieft de tafel voor ons af.

Please wipe the table for us.    [Show Details]
Vorige week werd ik door buitenaardse wezens ontvoerd.

Last week I was abducted by aliens.    [Show Details]
Michael Jackson was een groot entertainer.

Michael Jackson was a great entertainer.    [Show Details]
Ze heeft hem nooit vergeven.

She never forgave him.    [Show Details]
Haar zoon stierf aan een overdosis drugs.

Her son died of a drug overdose.    [Show Details]
De meeste delen van de hersenen zijn nog actief tijdens de slaap.

Most areas of the brain are still active during sleep.    [Show Details]
De Taj Mahjal is symmetrisch gebouwd.

The Taj Mahal is symmetrically built.    [Show Details]
Vergeef me alstublieft.

Please forgive me.    [Show Details]
Mijn moeder heeft haar vader nooit ontmoet.

My mother has never met her father.    [Show Details]
Hij slaapt.

He is sleeping.    [Show Details]
Heb je de huur betaald?

Have you paid the rent?    [Show Details]
Ik heb momenteel niet veel honger.

I'm not very hungry at the moment.    [Show Details]
Mijn maag doet pijn.

My stomach hurts.    [Show Details]
Hij is een zeer behulpzame man.

He is a very helpful man.    [Show Details]
Ze zijn bang om een fout te maken.

They are afraid to make a mistake.    [Show Details]
Wat is ze aan het doen?

What is she doing?    [Show Details]
Ik houd van Indiaas eten.

I like Indian food.    [Show Details]
Ze heeft honger.

She is hungry.    [Show Details]
1234...2526Next »