That's a bad sign.

Dat is een slecht teken.
Show Next