Chinese Traditional: 飯店
Chinese Simplified: 饭店
Pinyin: fan4 dian4
Zhuyin: ㄈㄢˋ ㄉㄧㄢˋ
English Meaning: 1. restaurant 2. hotel
Classifier: (jia1) or (jian1)
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

我們直接送客戶去他的飯店。
我们直接送客户去他的饭店。
wo3 men5 zhi2 jie1 song4 ke4 hu4 qu4 ta1 de5 fan4 dian4.
We took our client directly to his hotel.
[Show Details]
公園距離我們的飯店走路要五分鐘。
公园距离我们的饭店走路要五分钟。
gong1 yuan2 ju4 li2 wo3 men5 de5 fan4 dian4 zou3 lu4 yao4 wu3 fen1 zhong1.
The park is a five minute walk from our hotel.
[Show Details]
一位觀光客從飯店的陽台墜樓身亡。
一位观光客从饭店的阳台坠楼身亡。
yi2 wei4 guan1 guang1 ke4 cong2 fan4 dian4 de5 yang2 tai2 zhui4 lou2 shen1 wang2.
A tourist died after falling from a hotel balcony.
[Show Details]
公司將提供宿舍或飯店,並負擔機票開銷。
公司将提供宿舍或饭店,并负担机票开销。
gong1 si1 jiang1 ti2 gong1 su4 she4 huo4 fan4 dian4, bing4 fu4 dan1 ji1 piao4 kai1 xiao1.
The company will provide housing or hotel accommodation and cover the cost of flights.
[Show Details]

Related Words:

 

fàn

1. cooked rice 2. meal, food

Here: cooked rice, meal, food

[Show Details]
 

diàn

shop, store

[Show Details]