Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: ji1
Zhuyin: ㄐㄧ
English Meaning: 1. chicken, fowl 2. prostitute
German Meaning: Huhn
Spanish Meaning: el gallo
Classifier: (zhi1)
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

中國十二生肖的順序是:鼠牛虎兔龍蛇馬羊猴雞狗豬。
中国十二生肖的顺序是:鼠牛虎兔龙蛇马羊猴鸡狗猪。
zhong1 guo2 shi2 er4 sheng1 xiao4 de5 shun4 xu4 shi4:shu3 niu2 hu3 tu4 long2 she2 ma3 yang2 hou2 ji1 gou3 zhu1.
The order of Chinese zodiac twelve animals is: Rat, Ox, Tiger, Rabbit, Dragon, Snake, Horse, Ram, Monkey, Cock, Dog and Pig.
[Show Details]
我該餵我的雞吃什麼?
我该喂我的鸡吃什么?
wo3 gai1 wei4 wo3 de5 ji1 chi1 shen2 me5?
What should I feed my chickens?
[Show Details]