Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: fei1
Zhuyin: ㄈㄟ
English Meaning: to fly (e.g. bird, butterfly, airplane)
German Meaning: fliegen
Spanish Meaning: volar
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

烏鴉飛走了。
乌鸦飞走了。
wu1 ya1 fei1 zou3 le5.
The crow flew away.
[Show Details]
鴕鳥不能飛,但跑得很快。
鸵鸟不能飞,但跑得很快。
tuo2 niao3 bu4 neng2 fei1, dan4 pao3 de5 hen3 kuai4.
The ostrich can not fly but runs very fast.
[Show Details]
我要買下一班飛往馬德里的機票。
我要买下一班飞往马德里的机票。
wo3 yao4 mai3 xia4 yi4 ban1 fei1 wang3 ma3 de2 li3 de5 ji1 piao4.
I would like to buy a ticket for the next flight to Madrid.
[Show Details]
豬不會飛。
猪不会飞。
zhu1 bu4 hui4 fei1.
Pigs can't fly.
[Show Details]
時光飛逝。
时光飞逝。
shi2 guang1 fei1 shi4.
Time passes so quickly.
[Show Details]
這個罷工會打亂飛往西班牙的航班。
这个罢工会打乱飞往西班牙的航班。
zhe4 ge5 ba4 gong1 hui4 da3 luan4 fei1 wang3 xi1 ban1 ya2 de5 hang2 ban1.
The strike will disrupt flights to Spain.
[Show Details]
企鵝是不會飛的鳥類。
企鹅是不会飞的鸟类。
qi4 e2 shi4 bu2 hui4 fei1 de5 niao3 lei4.
Penguins are flightless birds.
[Show Details]