Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: ye3
Zhuyin: ㄧㄝˇ
English Meaning: 1. also, too 2. (old use) (final particle)
German Meaning: auch
Spanish Meaning: también
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

鄰近的西藏和尼泊爾也有類似的傳說。
邻近的西藏和尼泊尔也有类似的传说。
lin2 jin4 de5 xi1 zang4 he2 ni2 bo2 er3 ye3 you3 lei4 si4 de5 chuan2 shuo1.
There are similar legends in nearby Tibet and Nepal.
[Show Details]
中文可以直書也可以橫書。
中文可以直书也可以横书。
zhong1 wen2 ke3 yi3 zhi2 shu1 ye3 ke3 yi3 heng2 shu1.
Chinese can be written vertically or horizontally.
[Show Details]
牡蠣可煮熟吃也可以生吃。
牡蛎可煮熟吃也可以生吃。
mu3 li4 ke3 zhu3 shou2 chi1 ye3 ke3 yi3 sheng1 chi1.
Oysters can be eaten cooked or uncooked.
[Show Details]
我的升遷意味著可以拿到比較多的錢,但也需負更多的責任。
我的升迁意味着可以拿到比较多的钱,但也需负更多的责任。
wo3 de5 sheng1 qian1 yi4 wei4 zhe5 ke3 yi3 na2 dao4 bi3 jiao4 duo1 de5 qian2, dan4 ye3 xu1 fu4 geng4 duo1 de5 ze2 ren4.
My promotion means more money but also more responsibilities.
[Show Details]
我很忙,我的助理也很忙。
我很忙,我的助理也很忙。
wo3 hen3 mang2, wo3 de5 zhu4 li3 ye3 hen3 mang2.
I'm busy, and my assistant is busy too.
[Show Details]
我有一個親戚賣機車也賣自行車。
我有一个亲戚卖机车也卖自行车。
wo3 you3 yi2 ge5 qin1 qi4 mai4 ji1 che1 ye3 mai4 zi4 xing2 che1.
I have a relative selling motorcycles and also bicycles.
[Show Details]
除了爆米花以外,另外我也買了甜不辣。
除了爆米花以外,另外我也买了甜不辣。
chu2 le5 bao4 mi3 hua1 yi3 wai4, ling4 wai4 wo3 ye3 mai3 le5 tian2 bu2 la4.
Besides popcorn, I also bought tempura.
[Show Details]