Chinese Traditional: 道歉
Chinese Simplified: 道歉
Pinyin: dao4 qian4
Zhuyin: ㄉㄠˋ ㄑㄧㄢˋ
English Meaning: 1. to apologize 2. apology
German Meaning: sich entschuldigen, Entschuldigung
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

我接受你的道歉。
我接受你的道歉。
wo3 jie1 shou4 ni3 de5 dao4 qian4.
I accept your apology.
[Show Details]
他甚至沒有道歉。
他甚至没有道歉。
ta1 shen4 zhi4 mei2 you3 dao4 qian4.
He didn't even apologise.
[Show Details]
他連道歉都沒說。
他连道歉都没说。
ta1 lian2 dao4 qian4 dou1 mei2 shuo1.
He didn't even apologise.
[Show Details]
我該向他道歉。
我该向他道歉。
wo3 gai1 xiang4 ta1 dao4 qian4.
I should apologise to him.
[Show Details]
你必須道歉!
你必须道歉!
ni3 bi4 xu1 dao4 qian4!
You've got to apologise!
[Show Details]
她為自己的錯誤親自向我道歉。
她为自己的错误亲自向我道歉。
ta1 wei4 zi4 ji3 de5 cuo4 wu4 qin1 zi4 xiang4 wo3 dao4 qian4.
She apologised to me personally for her error.
[Show Details]

Related Words:

 

dào

1. road, path 2. to say, to speak 3. (a measure word for dishes, ditch, channel) 4. reason, sense, morality 5. a method, a way 6. Tao, Taoism, Taoist religion 7. principle, truth

Here: to say, to speak

[Show Details]
 

qiàn

apologize, regret, apology

[Show Details]