Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: he1
Zhuyin: ㄏㄜ
English Meaning: to drink
German Meaning: trinken
Spanish Meaning: beber, tomar
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

你要不要喝杯茶?
你要不要喝杯茶?
ni3 yao4 bu2 yao4 he1 bei1 cha2?
Would you like a cup of tea?
[Show Details]
我做了一杯酪梨汁給妳喝。
我做了一杯酪梨汁给妳喝。
wo3 zuo4 le5 yi4 bei1 luo4 li2 zhi1 gei3 ni3 he1.
I've made an avocado juice for you to drink.
[Show Details]
謝謝, 我等一下再喝。
谢谢, 我等一下再喝。
xie4 xie5, wo3 deng3 yi2 xia4 zai4 he1.
Thanks, I will drink it later.
[Show Details]
試著好好地休息和喝很多水。
试着好好地休息和喝很多水。
shi4 zhe5 hao3 hao3 di5 xiu1 xi2 he2 he1 hen3 duo1 shui3.
Try to have a good rest and drink a lot of water.
[Show Details]
你要不要喝點酒?
你要不要喝点酒?
ni3 yao4 bu2 yao4 he1 dian3 jiu3?
Would you like to drink some wine?
[Show Details]
請問您要喝點什麼?
请问您要喝点什么?
qing3 wen4 nin2 yao4 he1 dian3 shen2 me5?
What would you like to drink?
[Show Details]
我買一杯木瓜牛奶給妳喝。
我买一杯木瓜牛奶给妳喝。
wo3 mai3 yi4 bei1 mu4 gua1 niu2 nai3 gei3 ni3 he1.
I'll buy you a papaya milk drink.
[Show Details]

Related Words:

 

kǒu

1. (formal) mouth 2. (a measure word for wells, breaths, mouths, number of family members) 3. entrance, opening

Here: mouth

[Show Details]