Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: kuai4
Zhuyin: ㄎㄨㄞˋ
English Meaning: 1. lump, chunk, piece 2. (a measure word for N.T. dollar or other unit of currency such as Hong Kong or US dollar) 3. (a measure word for clothes, cakes, soap, land)
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

這塊石頭好重。
这块石头好重。
zhe4 kuai4 shi2 tou2 hao3 zhong4.
This stone is very heavy.
[Show Details]
她在土耳其買了這塊地毯。
她在土耳其买了这块地毯。
ta1 zai4 tu3 er3 qi2 mai3 le5 zhe4 kuai4 di4 tan3.
She bought this carpet in Turkey.
[Show Details]
可以給我一塊餅乾嗎?
可以给我一块饼干吗?
ke3 yi3 gei3 wo3 yi2 kuai4 bing3 gan1 ma5?
Can I have a biscuit please?
[Show Details]
你多找了我一塊錢。
你多找了我一块钱。
ni3 duo1 zhao3 le5 wo3 yi2 kuai4 qian2.
You've given me one dollar too much change.
[Show Details]
他少找了我三塊錢。
他少找了我三块钱。
ta1 shao3 zhao3 le5 wo3 san1 kuai4 qian2.
He short-changed me three dollars.
[Show Details]
這塊玉是真的嗎?
这块玉是真的吗?
zhe4 kuai4 yu4 shi4 zhen1 de5 ma5?
Is this piece of jade real?
[Show Details]
這塊肥皂聞起來很香。
这块肥皂闻起来很香。
zhe4 kuai4 fei2 zao4 wen2 qi3 lai2 hen3 xiang1.
This soap smells very good.
[Show Details]