Chinese Traditional: 認為
Chinese Simplified: 认为
Pinyin: ren4 wei2
Zhuyin: ㄖㄣˋ ㄨㄟˊ
English Meaning: 1. to think 2. to consider, to believe, to feel
German Meaning: denken, glauben
Spanish Meaning: creer, considerar
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

我認為中國人和日本人長得很像。
我认为中国人和日本人长得很像。
wo3 ren4 wei2 zhong1 guo2 ren2 han4 ri4 ben3 ren2 zhang3 de5 hen3 xiang4.
I think Chinese and Japanese people look very similar.
[Show Details]
很多人認為玩電動是浪費時間。
很多人认为玩电动是浪费时间。
hen3 duo1 ren2 ren4 wei2 wan2 dian4 dong4 shi4 lang4 fei4 shi2 jian1.
Many people think that playing computer games is a waste of time.
[Show Details]
我認為戴眼鏡打羽毛球很麻煩。
我认为戴眼镜打羽毛球很麻烦。
wo3 ren4 wei2 dai4 yan3 jing4 da3 yu3 mao2 qiu2 hen3 ma2 fan2.
I reckon that wearing glasses and playing badminton is very inconvenient.
[Show Details]
中國人認為謙虛是一種美德。
中国人认为谦虚是一种美德。
zhong1 guo2 ren2 ren4 wei2 qian1 xu1 shi4 yi4 zhong3 mei3 de2.
Chinese people believe that modesty is a virtue.
[Show Details]
不少消費者認為新的價格高得太離譜。
不少消费者认为新的价格高得太离谱。
bu4 shao3 xiao1 fei4 zhe3 ren4 wei2 xin1 de5 jia4 ge2 gao1 de5 tai4 li2 pu3.
Many consumers think that the new price is ridiculously high.
[Show Details]
有些醫師不認為素食比較健康。
有些医师不认为素食比较健康。
you3 xie1 yi1 shi1 bu4 ren4 wei2 su4 shi2 bi3 jiao4 jian4 kang1.
Some doctors disagree that a vegetarian diet is healthier.
[Show Details]
你認為聖經中所說的都是真的嗎?
你认为圣经中所说的都是真的吗?
ni3 ren4 wei2 sheng4 jing1 zhong1 suo3 shuo1 de5 dou1 shi4 zhen1 de5 ma5?
Do you think everything in the Bible is true?
[Show Details]

Related Words:

 

rèn

to recognize, to admit

[Show Details]
 

wéi

1. to be 2. to become 3. to behave

Here: to become, to be

[Show Details]