Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: geng4
Zhuyin: ㄍㄥˋ
English Meaning: more, further
German Meaning: mehr
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

如果沒有這麼多垃圾信件就更完美了。
如果没有这么多垃圾信件就更完美了。
ru2 guo3 mei2 you3 zhe4 me5 duo1 le4 se4 xin4 jian4 jiu4 geng4 wan2 mei3 le5.
It would be perfect if there wasn't so much spam every day.
[Show Details]
許多名流們用肉毒桿菌讓自己看起來更美。
许多名流们用肉毒杆菌让自己看起来更美。
xu3 duo1 ming2 liu2 men5 yong4 rou4 du2 gan3 jun4 rang4 zi4 ji3 kan4 qi3 lai2 geng4 mei3.
A lot of celebrities use Botox to help them look prettier.
[Show Details]
他決定更努力學習,多背單字。
他决定更努力学习,多背单字。
ta1 jue2 ding4 geng4 nu3 li4 xue2 xi2, duo1 bei4 dan1 zi4.
He decided to study harder and to memorize more words.
[Show Details]
綠茶比紅茶更健康。
绿茶比红茶更健康。
lü4 cha2 bi3 hong2 cha2 geng4 jian4 kang1.
Green tea is healthier than black tea.
[Show Details]
女人比男人更情緒化。
女人比男人更情绪化。
nü3 ren2 bi3 nan2 ren2 geng4 qing2 xu4 hua4.
Women are more emotional than men.
[Show Details]
奧黛麗赫本喜歡平靜的生活更甚於華麗的派對。
奥黛丽赫本喜欢平静的生活更甚于华丽的派对。
ao4 dai4 li4 he4 ben3 xi3 huan1 ping2 jing4 de5 sheng1 huo2 geng4 shen4 yu2 hua2 li4 de5 pai4 dui4.
Audrey Hepburn preferred a quiet life to glamorous parties.
[Show Details]
我們需要更有系統與組織。
我们需要更有系统与组织。
wo3 men5 xu1 yao4 geng4 you3 xi4 tong3 yu3 zu3 zhi1.
We need to be more organised.
[Show Details]