Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: mai3
Zhuyin: ㄇㄞˇ
English Meaning: to buy
German Meaning: kaufen
Spanish Meaning: comprar
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

我買了一些便宜的東西。
我买了一些便宜的东西。
wo3 mai3 le5 yi4 xie1 pian2 yi2 de5 dong1 xi1.
I bought a few cheap things.
[Show Details]
我要買一輛摩托車, 因為很方便。
我要买一辆摩托车, 因为很方便。
wo3 yao4 mai3 yi2 liang4 mo2 tuo1 che1, yin1 wei4 hen3 fang1 bian4.
I want to buy a scooter, because it is very convenient.
[Show Details]
我在網路上買了一台新的電腦。
我在网路上买了一台新的电脑。
wo3 zai4 wang3 lu4 shang4 mai3 le5 yi4 tai2 xin1 de5 dian4 nao3.
I bought a new computer over the Internet.
[Show Details]
他買了冰淇淋。
他买了冰淇淋。
ta1 mai3 le5 bing1 qi2 lin2.
He bought ice cream.
[Show Details]
我要買一個炒菜鍋。
我要买一个炒菜锅。
wo3 yao4 mai3 yi2 ge5 chao3 cai4 guo1.
I want to buy a wok.
[Show Details]
他買了一艘小船。
他买了一艘小船。
ta1 mai3 le5 yi4 sao1 xiao3 chuan2.
He bought a small boat.
[Show Details]
我要買一張明信片。
我要买一张明信片。
wo3 yao4 mai3 yi4 zhang1 ming2 xin4 pian4.
I want to buy a postcard.
[Show Details]