Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: gen1
Zhuyin: ㄍㄣ
English Meaning: 1. with 2. heel 3. to follow, to go 4. and
German Meaning: mit
Spanish Meaning: con
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

電腦跟網路真的很有用。
电脑跟网路真的很有用。
dian4 nao3 gen1 wang3 lu4 zhen1 de5 hen3 you3 yong4.
Computers and the Internet are really very useful.
[Show Details]
他在跟她談戀愛。
他在跟她谈恋爱。
ta1 zai4 gen1 ta1 tan2 lian4 ai4.
He is in love with her.
[Show Details]
不要跟陌生人講話!
不要跟陌生人讲话!
bu2 yao4 gen1 mo4 sheng1 ren2 jiang3 hua4!
Don't talk to strangers!
[Show Details]
你為什麼不跟我說話?
你为什么不跟我说话?
ni3 wei4 shen2 me5 bu4 gen1 wo3 shuo1 hua4?
Why don't you talk to me?
[Show Details]
在浪漫的氣氛下, 他昨晚跟她求婚了。
在浪漫的气氛下, 他昨晚跟她求婚了。
zai4 lang4 man4 de5 qi4 fen4 xia4, ta1 zuo2 wan3 gen1 ta1 qiu2 hun1 le5.
Under a romantic atmosphere, he asked her to marry him last night.
[Show Details]
我跟董事長約好現在見面。
我跟董事长约好现在见面。
wo3 gen1 dong3 shi4 zhang3 yue1 hao3 xian4 zai4 jian4 mian4.
I have an appointment with the chairman now.
[Show Details]
這雙鞋子跟我寶寶的尺寸不合。
这双鞋子跟我宝宝的尺寸不合。
zhe4 shuang1 xie2 zi5 gen1 wo3 bao3 bao1 de5 chi3 cun4 bu4 he2.
This pair of shoes is the wrong size for my baby.
[Show Details]