Chinese Traditional: 選舉
Chinese Simplified: 选举
Pinyin: xuan3 ju3
Zhuyin: ㄒㄩㄢˇ ㄐㄩˇ
English Meaning: 1. to elect 2. election
Classifier: (chang3) or (ci4)
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

國民黨選舉總統馬英九為黨主席。
国民党选举总统马英九为党主席。
guo2 min2 dang3 xuan3 ju3 zong3 tong3 ma3 ying1 jiu3 wei2 dang3 zhu3 xi2.
KMT elects President Ma Ying-Jeou as its Chairman.
[Show Details]
這次選舉沒有任何黨派成功取得多數席位。
这次选举没有任何党派成功取得多数席位。
zhe4 ci4 xuan3 ju3 mei2 you3 ren4 he2 dang3 pai4 cheng2 gong1 qu3 de2 duo1 shu4 xi2 wei4.
No party has been able to secure a majority in this election.
[Show Details]
該學校的校長是投票選舉的。
该学校的校长是投票选举的。
gai1 xue2 xiao4 de5 xiao4 zhang3 shi4 tou2 piao4 xuan3 ju3 de5.
The principal of the school was elected by ballot.
[Show Details]

Related Words:

 

xuǎn

to elect, to choose, to select

[Show Details]
 1. to lift, to raise 2. to hold, to conduct 3. action, behaviour 4. to recommend, to praise 5. to bring up, to mention

Here: to lift, to raise

[Show Details]