Chinese Traditional: 城堡
Chinese Simplified: 城堡
Pinyin: cheng2 bao3
Zhuyin: ㄔㄥˊ ㄅㄠˇ
English Meaning: castle
German Meaning: Burg, Schloss
Classifier: (zuo4)
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

城堡是本鎮的主要景點。
城堡是本镇的主要景点。
cheng2 bao3 shi4 ben3 zhen4 de5 zhu3 yao4 jing3 dian3.
The main attraction of this town is a castle.
[Show Details]
這間旅館的外型設計得像一座城堡。
这间旅馆的外型设计得像一座城堡。
zhe4 jian1 lü3 guan3 de5 wai4 xing2 she4 ji4 de5 xiang4 yi2 zuo4 cheng2 bao3.
This hotel was designed to look like a castle.
[Show Details]
這座城堡在去年進行整修。
这座城堡在去年进行整修。
zhe4 zuo4 cheng2 bao3 zai4 qu4 nian2 jin4 xing2 zheng3 xiu1.
Last year the castle underwent a renovation.
[Show Details]
這座城堡一直以來都是私人擁有的。
这座城堡一直以来都是私人拥有的。
zhe4 zuo4 cheng2 bao3 yi4 zhi2 yi3 lai2 dou1 shi4 si1 ren2 yong3 you3 de5.
This castle has always been in private ownership.
[Show Details]

Related Words:

 

chéng

1. city, town 2. city walls

[Show Details]
 

bǎo

1. castle, stronghold, fort 2. burger

Here: castle, stronghold, fort

[Show Details]