Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: jiu3
Zhuyin: ㄐㄧㄡˇ
English Meaning: long time
German Meaning: lange Zeit
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

我希望妳能待久一點。
我希望妳能待久一点。
wo3 xi1 wang4 ni3 neng2 dai1 jiu3 yi4 dian3.
I wish you could stay longer.
[Show Details]
東西放在架子上久了就會積灰塵。
东西放在架子上久了就会积灰尘。
dong1 xi1 fang4 zai4 jia4 zi5 shang4 jiu3 le5 jiu4 hui4 ji1 hui1 chen2.
Items left on a shelf for a long time will gather dust.
[Show Details]
麻疹可能損害免疫系統長達三年之久。
麻疹可能损害免疫系统长达三年之久。
ma2 zhen3 ke3 neng2 sun3 hai4 mian3 yi4 xi4 tong3 chang2 da2 san1 nian2 zhi1 jiu3.
Measles can harm the immune system for up to three years.
[Show Details]