Chinese Traditional: 擁有
Chinese Simplified: 拥有
Pinyin: yong3 you3
Zhuyin: ㄩㄥˇ ㄧㄡˇ
English Meaning: to own, to have, to possess
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

她夢想有一天能擁有一匹馬。
她梦想有一天能拥有一匹马。
ta1 meng4 xiang3 you3 yi4 tian1 neng2 yong3 you3 yi4 pi1 ma3.
She dreams of owning a horse one day.
[Show Details]
我珍惜我所擁有的。
我珍惜我所拥有的。
wo3 zhen1 xi2 wo3 suo3 yong3 you3 de5.
I appreciate what I've got.
[Show Details]
他擁有驚人的記憶力。
他拥有惊人的记忆力。
ta1 yong3 you3 jing1 ren2 de5 ji4 yi4 li4.
He has an amazing memory.
[Show Details]
他擁有一間夜店。
他拥有一间夜店。
ta1 yong3 you3 yi4 jian1 ye4 dian4.
He owns a nightclub.
[Show Details]
詹姆斯龐德擁有殺人執照。
詹姆斯庞德拥有杀人执照。
zhan1 mu3 si1 pang2 de2 yong3 you3 sha1 ren2 zhi2 zhao4.
James Bond has a licence to kill.
[Show Details]
這座城堡一直以來都是私人擁有的。
这座城堡一直以来都是私人拥有的。
zhe4 zuo4 cheng2 bao3 yi4 zhi2 yi3 lai2 dou1 shi4 si1 ren2 yong3 you3 de5.
This castle has always been in private ownership.
[Show Details]

Related Words:

 

yǒng

1. to embrace 2. to gather around

Here: to embrace

[Show Details]
 

yǒu

1. to have 2. to own 3. there is, there are 4. to be, to exist

Here: to have, to own

[Show Details]