Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: wan2
Zhuyin: ㄨㄢˊ
English Meaning: to play, to have fun, to amuse oneself
German Meaning: spielen
Spanish Meaning: jugar
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

我們玩得很開心。
我们玩得很开心。
wo3 men5 wan2 de5 hen3 kai1 xin1.
We had a lovely time.
[Show Details]
我們明天去海邊玩好嗎?
我们明天去海边玩好吗?
wo3 men5 ming2 tian1 qu4 hai3 bian1 wan2 hao3 ma1?
Shall we go to the beach tomorrow?
[Show Details]
我們可以帶顆排球去玩。
我们可以带颗排球去玩。
wo3 men5 ke3 yi3 dai4 ke1 pai2 qiu2 qu4 wan2.
We can take a volleyball with us to play.
[Show Details]
你小時候有沒有玩過老鷹抓小雞的遊戲?
你小时候有没有玩过老鹰抓小鸡的游戏?
ni3 xiao3 shi2 hou4 you3 mei2 you3 wan2 guo4 lao3 ying1 zhua1 xiao3 ji1 de5 you2 xi4?
Did you ever play "Eagle-grabs-chicks game" when you were little?
[Show Details]
我們來玩個遊戲!
我们来玩个游戏!
wo3 men5 lai2 wan2 ge5 you2 xi4!
Let's play a game!
[Show Details]
你想去美國玩嗎?
你想去美国玩吗?
ni3 xiang3 qu4 mei3 guo2 wan2 ma5?
Do you want to visit the United States?
[Show Details]
我這次渡假玩得超開心!
我这次渡假玩得超开心!
wo3 zhe4 ci4 du4 jia4 wan2 de5 chao1 kai1 xin1!
My vacation was so much fun this time!
[Show Details]