Chinese Traditional: 完全
Chinese Simplified: 完全
Pinyin: wan2 quan2
Zhuyin: ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ
English Meaning: 1. complete, whole 2. completely, totally, entirely
German Meaning: vollständig, komplett
Spanish Meaning: todo, completamente
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

我完全同意你的看法。
我完全同意你的看法。
wo3 wan2 quan2 tong2 yi4 ni3 de5 kan4 fa3.
I totally agree with you (your opinion).
[Show Details]
這棟房子完全是木造的。
这栋房子完全是木造的。
zhe4 dong4 fang2 zi5 wan2 quan2 shi4 mu4 zao4 de5.
This house is completely made of wood.
[Show Details]
這顆一克拉的鑽石完全沒有瑕疵。
这颗一克拉的钻石完全没有瑕疵。
zhe4 ke1 yi1 ke4 la1 de5 zuan4 shi2 wan2 quan2 mei2 you3 xia2 ci1.
This 1-carat diamond is completely flawless.
[Show Details]
他為所欲為,完全不管父母的意見。
他为所欲为,完全不管父母的意见。
ta1 wei2 suo3 yu4 wei2, wan2 quan2 bu4 guan3 fu4 mu3 de5 yi4 jian4.
He does what he wants regardless of what his parents say.
[Show Details]
不要完全相信你聽到的!
不要完全相信你听到的!
bu2 yao4 wan2 quan2 xiang1 xin4 ni3 ting1 dao4 de5!
Don't believe everything you hear!
[Show Details]
孩童的免疫系統尚未發育完全。
孩童的免疫系统尚未发育完全。
hai2 tong2 de5 mian3 yi4 xi4 tong3 shang4 wei4 fa1 yu4 wan2 quan2.
The immune system of a child is not fully developed.
[Show Details]
我曾經猶豫不決,現在我卻完全不確定了。
我曾经犹豫不决,现在我却完全不确定了。
wo3 ceng2 jing1 you2 yu4 bu4 jue2, xian4 zai4 wo3 que4 wan2 quan2 bu2 que4 ding4 le5.
I used to be indecisive, now I'm not sure about that anymore.
[Show Details]

Related Words:

 

wán

1. to finish, to complete, to be over 2. complete, intact, whole

Here: to finish, to complete

[Show Details]
 

quán

1. whole, complete, entire 2. to preserve

Here: whole, complete

[Show Details]