Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: de5
Zhuyin: ㄉㄜ˙
English Meaning: (a particle used after a verb)
German Meaning: (Komplementpartikel)
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

這輛車開得很快。
这辆车开得很快。
zhe4 liang4 che1 kai1 de5 hen3 kuai4.
This car is very fast.
[Show Details]
這件事進行得很順利。
这件事进行得很顺利。
zhe4 jian4 shi4 jin4 xing2 de5 hen3 shun4 li4.
This matter is progressing very smoothly
[Show Details]
不少消費者認為新的價格高得太離譜。
不少消费者认为新的价格高得太离谱。
bu4 shao3 xiao1 fei4 zhe3 ren4 wei2 xin1 de5 jia4 ge2 gao1 de5 tai4 li2 pu3.
Many consumers think that the new price is ridiculously high.
[Show Details]
因為空氣污染, 在現代很多人得氣喘病。
因为空气污染, 在现代很多人得气喘病。
yin1 wei4 kong1 qi4 wu1 ran3, zai4 xian4 dai4 hen3 duo1 ren2 de5 qi4 chuan3 bing4.
Because of air pollution, a lot of people have asthma nowadays.
[Show Details]
我的朋友胃痛得很厲害。
我的朋友胃痛得很厉害。
wo3 de5 peng2 you3 wei4 tong4 de5 hen3 li4 hai4.
My friend has severe pain in his stomach.
[Show Details]
長期不吃早餐很容易得胃潰瘍。
长期不吃早餐很容易得胃溃疡。
chang2 qi2 bu4 chi1 zao3 can1 hen3 rong2 yi4 de5 wei4 kui4 yang2.
Skipping breakfast over a long period of time makes it very easy to get gastric ulcers.
[Show Details]
我們玩得很開心。
我们玩得很开心。
wo3 men5 wan2 de5 hen3 kai1 xin1.
We had a lovely time.
[Show Details]