Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: ba5
Zhuyin: ㄅㄚ˙
English Meaning: Right?, OK? (particle indicating a suggestion)
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

我們在這裡照張相片吧!
我们在这里照张相片吧!
wo3 men5 zai4 zhe4 li3 zhao4 zhang1 xiang4 pian4 ba5!
Let's take a picture here!
[Show Details]
我們在這裡照張相吧!
我们在这里照张相吧!
wo3 men5 zai4 zhe4 li3 zhao4 zhang1 xiang4 ba5!
Let's take a picture here!
[Show Details]
天快黑了,我們快回家吧!
天快黑了,我们快回家吧!
tian1 kuai4 hei1 le5, wo3 men5 kuai4 hui2 jia1 ba5!
It's getting dark, let's go home quickly!
[Show Details]
別這樣,饒了我吧!
别这样,饶了我吧!
bie2 zhe4 yang4, rao2 le5 wo3 ba5!
Come on, give me a break!
[Show Details]
我不喜歡恐怖片。我們看喜劇片吧!
我不喜欢恐怖片。我们看喜剧片吧!
wo3 bu4 xi3 huan1 kong3 bu4 pian4. wo3 men5 kan4 xi3 ju4 pian4 ba5!
I don't like horror movies. Let's watch a comedy!
[Show Details]
我們一起去吃晚餐吧。
我们一起去吃晚餐吧。
wo3 men5 yi4 qi3 qu4 chi1 wan3 can1 ba5.
Let's go out for dinner.
[Show Details]
我們去動物園吧。
我们去动物园吧。
wo3 men5 qu4 dong4 wu4 yuan2 ba5.
Let's go to the zoo.
[Show Details]