Chinese Traditional: 多久
Chinese Simplified: 多久
Pinyin: duo1 jiu3
Zhuyin: ㄉㄨㄛ ㄐㄧㄡˇ
English Meaning: How long?
German Meaning: wie lange?
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

可惡, 不知道我要等多久。
可恶, 不知道我要等多久。
ke3 wu4, bu4 zhi1 dao4 wo3 yao4 deng3 duo1 jiu3.
Damn, don't know how long I have to wait.
[Show Details]
你多久吃一次外帶食物?
你多久吃一次外带食物?
ni3 duo1 jiu3 chi1 yi2 ci4 wai4 dai4 shi2 wu4?
How often do you eat take-out/take-away food?
[Show Details]
你在倫敦住多久了?
你在伦敦住多久了?
ni3 zai4 lun2 dun1 zhu4 duo1 jiu3 le5?
How long have you been living in London?
[Show Details]
不知道我還要等多久。
不知道我还要等多久。
bu4 zhi1 dao4 wo3 hai2 yao4 deng3 duo1 jiu3.
Don't know how long I still have to wait.
[Show Details]
您預計停留多久呢?
您预计停留多久呢?
nin2 yu4 ji4 ting2 liu2 duo1 jiu3 ne5?
How long are you expecting to stay?
[Show Details]
你估計這要花多久時間呢?
你估计这要花多久时间呢?
ni3 gu1 ji4 zhe4 yao4 hua1 duo1 jiu3 shi2 jian1 ne5?
How long do you estimate it will take?
[Show Details]
你在前一家公司做了多久?
你在前一家公司做了多久?
ni3 zai4 qian2 yi2 jia1 gong1 si1 zuo4 le5 duo1 jiu3?
How long did you work at your previous company?
[Show Details]

Related Words:

 

duō

1. much, many, a lot 2. surplus, excess 3. more than, over 4. more, much more

Here: much, many, a lot

[Show Details]
 

jiǔ

long time

[Show Details]