Chinese Traditional: 曾經
Chinese Simplified: 曾经
Pinyin: ceng2 jing1
Zhuyin: ㄘㄥˊ ㄐㄧㄥ
English Meaning: 1. have had the experience of 2. ever, once
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

我們曾經養過一隻白色的波斯貓。
我们曾经养过一只白色的波斯猫。
wo3 men5 ceng2 jing1 yang3 guo4 yi1 zhi1 bai2 se4 de5 bo1 si1 mao1.
We have kept a white Persian cat before.
[Show Details]
她曾經服用抗憂鬱的藥。
她曾经服用抗忧郁的药。
ta1 ceng2 jing1 fu2 yong4 kang4 you1 yu4 de5 yao4.
She used to take anti-depressants.
[Show Details]
巴黎在一九一零年曾經淹水將近十天。
巴黎在一九一零年曾经淹水将近十天。
ba1 li2 zai4 yi1 jiu3 yi1 ling2 nian2 ceng2 jing1 yan1 shui3 jiang1 jin4 shi2 tian1.
In 1910, Paris was flooded for nearly 10 days.
[Show Details]
我曾經猶豫不決,現在我卻完全不確定了。
我曾经犹豫不决,现在我却完全不确定了。
wo3 ceng2 jing1 you2 yu4 bu4 jue2, xian4 zai4 wo3 que4 wan2 quan2 bu2 que4 ding4 le5.
I used to be indecisive, now I'm not sure about that anymore.
[Show Details]
我的婆婆曾經是芭蕾舞星。
我的婆婆曾经是芭蕾舞星。
wo3 de5 po2 po5 ceng2 jing1 shi4 ba1 lei2 wu3 xing1.
My mother-in-law was a ballerina.
[Show Details]
這部音樂劇曾經一度非常賣座。
这部音乐剧曾经一度非常卖座。
zhe4 bu4 yin1 yue4 ju4 ceng2 jing1 yi2 du4 fei1 chang2 mai4 zuo4.
This musical was once a roaring success.
[Show Details]

Related Words:

 

céng

once, former, before (past tense marker)

[Show Details]
 

jīng

1. to pass through 2. to undergo, to experience 3. scripture, sacred book, sutra 4. to engage in, to manage 5. longitude 6. menstruation 7. abbr. for economics

Here: to undergo, to experience

[Show Details]