Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: ta1
Zhuyin: ㄊㄚ
English Meaning: 1. he 2. him 3. his 4. other, some other
German Meaning: er, ihm
Spanish Meaning: él
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

他在學校學很多東西。
他在学校学很多东西。
ta1 zai4 xue2 xiao4 xue2 hen3 duo1 dong1 xi1.
He learns a lot in school.
[Show Details]
他很餓。
他很饿。
ta1 hen3 e4.
He is very hungry.
[Show Details]
他有一點傲慢。
他有一点傲慢。
ta1 you3 yi4 dian3 ao4 man4.
He is a little bit arrogant.
[Show Details]
他身體很健康。
他身体很健康。
ta1 shen1 ti3 hen3 jian4 kang1.
He is very healthy.
[Show Details]
他覺得不需要看醫生。
他觉得不需要看医生。
ta1 jue2 de5 bu4 xu1 yao4 kan4 yi1 sheng1.
He doesn't think he needs to see the doctor.
[Show Details]
他是一個酒鬼, 很難改變。
他是一个酒鬼, 很难改变。
ta1 shi4 yi2 ge5 jiu3 gui3, hen3 nan2 gai3 bian4.
He is an alcoholic, it's very difficult to change that.
[Show Details]
他是一個有錢人。
他是一个有钱人。
ta1 shi4 yi2 ge5 you3 qian2 ren2.
He is a rich man.
[Show Details]