Chinese Traditional: 需要
Chinese Simplified: 需要
Pinyin: xu1 yao4
Zhuyin: ㄒㄩ ㄧㄠˋ
English Meaning: 1. to need, to require 2. to have to
German Meaning: brauchen, benötigen
Spanish Meaning: necesitar, requerir
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

我想我們需要冷氣機。
我想我们需要冷气机。
wo3 xiang3 wo3 men5 xu1 yao4 leng3 qi4 ji1.
I think we need an air-conditioner.
[Show Details]
我需要多休息。
我需要多休息。
wo3 xu1 yao4 duo1 xiu1 xi2.
I need more rest.
[Show Details]
我需要你的幫忙。
我需要你的帮忙。
wo3 xu1 yao4 ni3 de5 bang1 mang2.
I need your help.
[Show Details]
您好, 請問需要什麼服務嗎?
您好, 请问需要什么服务吗?
nin2 hao3, qing3 wen4 xu1 yao4 shen2 me5 fu2 wu4 ma5?
Hello! How can I help you?
[Show Details]
還有什麼需要我服務的地方嗎?
还有什么需要我服务的地方吗?
hai2 you3 shen2 me5 xu1 yao4 wo3 fu2 wu4 de5 di4 fang1 ma5?
Is there anything else I can help you with?
[Show Details]
如果妳需要其它東西, 儘管說。
如果妳需要其它东西, 尽管说。
ru2 guo3 ni3 xu1 yao4 qi2 ta1 dong1 xi1, jin3 guan3 shuo1.
If there is anything else you need, feel free to ask.
[Show Details]
所有你需要的文具都在這個抽屜裡。
所有你需要的文具都在这个抽屉里。
suo3 you3 ni3 xu1 yao4 de5 wen2 ju4 dou1 zai4 zhe4 ge5 chou1 ti4 li3.
All the stationery (writing implements) you need are in this drawer.
[Show Details]

Related Words:

 1. to need, to require, to want 2. need, necessity

Here: to need, to require, to want

[Show Details]
 

yào

1. to want, would like to 2. have to, must 3. important, vital 4. to ask for, to request 5. will, be going to (future tense)

Here: to want, would like to

[Show Details]