Chinese Traditional: 不是很
Chinese Simplified: 不是很
Pinyin: bu2 shi4 hen3
Zhuyin: ㄅㄨˊ ㄕˋ ㄏㄣˇ
English Meaning: not very
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

他對棒球不是很在行,但是乒乓球打得相當好。
他对棒球不是很在行,但是乒乓球打得相当好。
ta1 dui4 bang4 qiu2 bu2 shi4 hen3 zai4 hang2, dan4 shi4 ping1 pang1 qiu2 da3 de5 xiang1 dang1 hao3.
He is not very good at baseball, but he plays ping pong rather well.
[Show Details]
老實說,那家旅館不是很好,但很便宜。
老实说,那家旅馆不是很好,但很便宜。
lao3 shi2 shuo1, na4 jia1 lü3 guan3 bu2 shi4 hen3 hao3, dan4 hen3 pian2 yi2.
Admittedly, the hotel wasn't very good, but it was very cheap.
[Show Details]
我現在不是很餓。
我现在不是很饿。
wo3 xian4 zai4 bu2 shi4 hen3 e4.
I'm not very hungry at this moment.
[Show Details]
她不是很有耐心。
她不是很有耐心。
ta1 bu2 shi4 hen3 you3 nai4 xin1.
She isn't very patient.
[Show Details]

Related Words:

不是   不是

bú shì

1. is not, not to be 2. either ...

Here: is not, not to be

[Show Details]
 

hěn

very, quite

[Show Details]