Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: wan3
Zhuyin: ㄨㄢˇ
English Meaning: 1. late 2. night
German Meaning: spät
Spanish Meaning: tarde
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

晚上這麼晚才睡,實在不像你的作風。
晚上这么晚才睡,实在不像你的作风。
wan3 shang4 zhe4 me5 wan3 cai2 shui4, shi2 zai4 bu2 xiang4 ni3 de5 zuo4 feng1.
It is not like you to go to bed so late at night.
[Show Details]
飛機晚了半個小時起飛。
飞机晚了半个小时起飞。
fei1 ji1 wan3 le5 ban4 ge5 xiao3 shi2 qi3 fei1.
The plane took off half an hour late.
[Show Details]
如果這麼晚回家,我的父母會非常生氣。
如果这么晚回家,我的父母会非常生气。
ru2 guo3 zhe4 me5 wan3 hui2 jia1, wo3 de5 fu4 mu3 hui4 fei1 chang2 sheng1 qi4.
My parents will be furious, if I come home so late.
[Show Details]
我們家常把前晚的剩菜拿來煮湯。
我们家常把前晚的剩菜拿来煮汤。
wo3 men5 jia1 chang2 ba3 qian2 wan3 de5 sheng4 cai4 na2 lai2 zhu3 tang1.
In our house, soup is often made from leftovers from the night before.
[Show Details]
你怎麼這麼晚才到?
你怎么这么晚才到?
ni3 zen3 me5 zhe4 me5 wan3 cai2 dao4?
Why are you so late?
[Show Details]
你有沒有膽量在鬼屋裡睡一晚?
你有没有胆量在鬼屋里睡一晚?
ni3 you3 mei2 you3 dan3 liang4 zai4 gui3 wu1 li3 shui4 yi4 wan3?
Do you have the courage to sleep in a haunted house for one night?
[Show Details]
我們只在這家酒店住了一晚。
我们只在这家酒店住了一晚。
wo3 men5 zhi3 zai4 zhe4 jia1 jiu3 dian4 zhu4 le5 yi1 wan3.
We only stayed for one night in this hotel.
[Show Details]